L’IDEC-Universitat Pompeu Fabra i el Tribunal Arbitral de Barcelona signen un conveni per l’organització del Programa de Postgrau en Arbitratge Privat

El Tribunal Arbitral de Barcelona i l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra han signat un acord de col·laboració per a l’organització del programa de postgrau d’arbitratge privat que s’impartirà entre l’octubre de 2013 i el maig de 2014. Amb aquest programa, l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra aposta per l’arbitratge privat com una nova expectativa per als professionals del sector jurídic oferint una formació especialitzada en aquesta activitat jurídica complementària per a gestionar adequadament qualsevol tipus de procediment arbitral com a àrbitre o com a advocat defensor dels interessos de les parts.

L’arbitratge és un sistema alternatiu al tribunals de justícia del Poder Judicial que permet resoldre tot tipus de conflictes i controvèrsies de caràcter dispositiu, ja sigui entre ciutadans o entre empreses, amb el mateix efecte que si de una sentencia ferma es tractés, i amb caràcter vinculant per a tots els intervinents i els poders públics. L’arbitratge destaca per la seva eficiència,  eficàcia i confidencialitat; a més, en un termini generalment no superior a sis mesos assegura la finalització de tot el procés mitjançant un laude definitiu, sense possibilitat de segona instància.

Jaume Solé Riera, Professor Titular de Dret Processal a la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Dret Comunitari Europeu i Doctor en Dret i Jesús de Alfonso, President del Tribunal Arbitral de Barcelona, Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Dret Financer pel Centre d’Estudis Fiscals i Financers de Barcelona i en Psicologia i Psiquiatria Jurídica, seran els responsables de la Direcció Acadèmica del Postgrau, el qual oferirà  una visió pràctica de l’arbitratge amb un professorat format per professionals en actiu. Aquest postgrau, a més, serà el primer en oferir pràctiques reals en seu arbitral en col·laboració amb el Tribunal Arbitral de Barcelona.

El programa de postgrau en arbitratge privat, vol divulgar la cultura arbitral tant entre els professionals amb anys d’experiència en el sector jurídic, com entre els que fa poc que s'han incorporat al mercat laboral. També està oberta a diversos professionals no juristes que puguin acabar esdevenint àrbitres en aquelles matèries pròpies de les seves especialitats tècniques o científiques mitjançant els anomenats arbitratges d'equitat. El programa es centrarà en l’arbitratge com a alternativa a la justícia estatal, l’arbitratge internacional, l'estudi del contingut i la redacció del conveni arbitral, la figura dels àrbitres, el procediment arbitral i la col·laboració dels àrbitres i els tribunals estatals.

.