El Royal Bank of Canada contracta a Guillermo Nafarrate, graduat en el MSC in Finance and Banking

Guillermo Nafarrate, graduat en el MSc in Finance and Banking de la UPF-Barcelona School of Management, ha estat contractat pel Royal Bank of Canada després d'un període de pràctiques curriculars realitzades en el marc del màster.
Les pràctiques curriculars de dos anys de durada comprendrien 6 mesos de rotació en 4 divisions del banc: 

1. Gestió de Patrimoni
2. Banca Comercial
3. Mercats del Capital
4. Gestió del Risc

Però després dels primers 6 mesos en la divisió de Gestió de Patrimoni, RBC el va contractar full time brindant-li l'oportunitat de realitzar les mateixes funcions assignades en el contracte de pràctiques. 

Actualment desenvolupa el càrrec d'Assessor de Banca en la divisió de Banca Comercial i el seu càrrec consisteix principalment a gestionar les necessitats financeres del client (fons d'inversió, mercats financers, estratègies de tributació, gestió d'hipoteques, finançament per participació…). En les dues següents rotacions ocuparà els càrrecs d'Analista Financer Acreditat i el de Gestor d'Inversions.

Guillermo agraeix que el màster li hagi ofert l’oportunitat de realitzar unes pràctiques que li van permetre sentir-se còmode i descobrir el seu camp de preferència dintre del sector financer, la gestió del Patrimoni.

 “Realitzar el màster em va obrir les portes però per desenvolupar la teva carrera professional és necessari fixar-se reptes i seguir formant-se constantment. Després d'un període de formació i d'experiència en altres àrees, espero tornar a la divisió de Gestió del Patrimoni”.
Guillermo Nafarrate
Graduat en MSc in Finance and Banking
Royal Bank of Canada

.