El CiSAL ha estat reconegut com a Grup Específic d'Investigació (CER) de la UPF

El passat mes de novembre el Consell de Govern de la UPF va acordar el reconeixement del Centre d'Investigació en Salut Laboral com a Grup Específic d'Investigació (CER). Els CER són estructures internes de la universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les quals hi participen grups d'investigació de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat aconseguir uns objectius d'investigació amb una estructura i imatges pròpies.

El reconeixement s'atorga a aquells grups d'investigació consolidats que reuneixen les següents característiques: un reconeixement internacional, una viabilitat pressupostària garantida a mitjà termini, una gestió específica i una projecció externa singularitzada.El CISAL organitza conjuntament amb l'IDEC-UPF el Curs de postgrau d'especialització en Salut Labora l que s'iniciarà el proper mes d'abril. Està dirigit a professionals en exercici que volen actualitzar les seves competències en salut laboral, metges residents (MIR) de Medicina del Treball i de Medicina Preventiva i Salut Pública, estudiants de Doctorat i estudiants de Màster en Prevenció de Riscos Laborals.

.