Comença la 1era edició del Postgrau en Usabilitat

El Postgrau en Usabilitat, Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari de l’UPF-IDEC ha iniciat la seva primera edició i suposa la primera formació en UX a Espanya amb recolzament universitari. El programa capacita a nivell professional a través d’una docència impartida 100% online per una plantilla de més de 30 professors, entre els que es troben alguns docents de trajectòria universitària però, sobre tot, professionals del sector de la UX.

El postgrau forma professionals de la usabilitat, el disseny d'interacció i l'experiència d'usuari, i ho fa tenint en compte els tres eixos principals de l'aplicació d'aquests coneixements al món professional:

• La usabilitat, entesa com la capacitat que té un sistema per ser utilitzat de manera eficaç, eficient i satisfactòria.
• El disseny d'interacció, que comprèn les tècniques per aconseguir sistemes més usables.
• L'experiència d'usuari (UX), un concepte més ampli que té en compte aspectes emotius de les persones en interactuar amb un sistema.

Benvinguts al Postgrau UX de l’UPF-IDEC

Postgrau UX Assignatura 1. Disseny de interfícies usables

Postgrau UX Assignatura 2. Frontend per a UX

Postgrau UX Assignatura 3. Evaluació d’usabilitat i UX

El sistema de les Interfícies per Carlos Scolari

Usabilitat i Experiència d’Usuari: Entrevista a Ignacio Pastor

.