Pestanyes primàries

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Metodologia

La docència s'estructura en continguts tant teòrics i conceptuals com aplicats. Les classes s'imparteixen en sessions concentrades en caps de setmana llargs, un cop al mes. El programa facilita la participació activa en la pròpia formació, tot estimulant l'adaptació del programa a les necessitats individuals.

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa l'equip de direcció acadèmica realitzarà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar-ne la correcta evolució.

Avaluació

L'avaluació dels participants es fa a través d'exàmens, presentacions o treballs de recerca.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.