Pestanyes primàries

Màster Universitari en Mercats Financers

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors en ADE, Economia, Dret o diplomatura en Empresarials.
 • Els estudiants amb diplomatura en Empresarials hauran de disposar obligatòriament de tres anys com a mínim d'experiència professional en l'àmbit de les finances.
 • Tots aquells graduats o llicenciats de fora de l'àmbit de la gestió empresarial hauran de disposar de manera imprescindible, d'una experiència de mínim tres anys en l'àmbit de la gestió administrativa del negoci.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.
 • Es necessari presentar dues cartes de recomanació (acadèmiques o professionals) per poder accedir al procés d'admissió.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l’admissió a aquest programa, l’alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d’admissió a través del següent formulari

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
Rondes d'admissió
Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
1 07/11/2017 setmana del 27/11/2017 18/12/2017
2 05/12/2017 setmana del 18/12/2017 08/01/2018
3 16/01/2018 setmana del 05/02/2018 26/02/2018
4 20/02/2018 setmana del 12/03/2018 03/04/2018
5 20/03/2018 setmana del 09/04/2018 30/04/2018
6 24/04/2018 setmana del 14/05/2018 04/06/2018
7 22/05/2018 setmana del 11/06/2018 02/07/2018
8 12/06/2018 setmana del 02/07/2018 18/07/2018
9 03/07/2018 setmana del 16/07/2018 25/07/2018
10 17/07/2018 del 26 al 31 de juliol del 2018 10/08/2018
11 04/09/2018 setmana del 17/09/2018 25/09/2018
12 13/09/2018 setmana del 24/09/2018 08/10/2018
13 09/10/2018 setmana del 22/10/2018 02/11/2018
 • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
 • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
 • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
 • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
 • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa

 

  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
  • Prepara la documentació necessària perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
   • Currículum
   • Dues cartes de recomanació (acadèmiques i/o professionals)
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   • Carta o vídeo de presentació
   • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
   • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
   • DNI o passaport
   • Document de veracitat documental, degudament signat
 • Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió
 • Matriculació

  • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1530}.
  • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

   Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.