Pestanyes primàries

Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Sortides professionals

El programa s'adreça a totes les persones interessades a dirigir financerament una empresa i adquirir coneixements del camp de l'auditoria, tant des d'un punt de vista extern com intern. En el màster participen tant persones que inicien la seva carrera professional i volen accedir al món de l'auditoria, com professionals del sector interessats a actualitzar o aprofundir els coneixements.

Participants d'anys anteriors han trobat sortida professional en les quatre grans empreses d'auditoria, així com en altres empreses d'auditoria de referència: 

  • Ernst & Young
  • KPMG
  • PWC
  • Deloitte
  • Mazars
  • Grant Thornton
  • Faura Casas

Addicionalment, el Màster també t'obrirà portes per treballar en multinacionals de referència en les àrees de controlling, comptabilitat de costos, comptabilitat financera o auditoria interna. Participants d'anys anteriors estan actualment treballant a Henkel o Danone.

L'experiència dels estudiants

Ingrid Herrera
2016-2017
GESCO - Fiscal - Comptable

“El principal motiu per a la realització del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa ha estat l'interès que em desperta el món de l'auditoria, amb el clar propòsit de ser membre del ROAC.

La realització del màster ha estat una gran experiència en tots els sentits. 

Acadèmicament, destacar en primer lloc la més que excel·lent qualitat del professorat. Grans coneixedors de tot els àmbits del món financer i de l'auditoria, alhora que mestres especialitzats en la matèria específica que imparteixen, amb una gran capacitat de transmissió dels coneixements i experiència assolides.

La impartició de classes teòrico-pràctiques, com a viu reflex del món laboral i el contingut de les matèries per sobre de les expectatives inicials són altres de les qualitats a destacar d'aquest màster.

Professionalment, ha desenvolupat un paper rellevant com a un instrument de suport, doncs els coneixements assolits es reflecteixen en el dia a dia, afrontant situacions en l'àmbit de la comptabilitat i l'auditoria amb molt més aplom, confiança i professionalitat.

Per tot això, recomanaria aquest màster a totes aquelles persones que vulguin ampliar i aprofundir els seus coneixements teòrico-pràctics en les àrees de comptabilitat, gestió financera i auditoria.“


.