Pestanyes primàries

Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (especialitat en International Finance and Accounting)

Requisits d'admissió

 • Titulats superiors universitaris o graduats superiors en l'àmbit de l'Economia, ADE o la gestió d'empreses.
 • Els estudiants amb diplomatura en Empresarials i els graduats d'altres disciplines no relacionades amb les Ciències Empresarials, hauran de disposar obligatòriament de tres anys com a mínim d'experiència professional en l'àmbit de les finances.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Coneixement de l'anglès

S'haurà de presentar un certificat oficial del nivell d'anglès amb aquests mínims de puntuació:

 • TOEFL CBT: > 235
 • TOEFL PBT: >575
 • TOEFL IBT: >100
 • Certificate of Proficiency in English: entre A i C
 • Certificate in Advanced English: entre A i C
 • First Certificate in English: A
 • IELTS: > 6.5

Els participants que tinguin l'anglès com a llengua mare no hauran de presentar cap certificat.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l’admissió a aquest programa, l’alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d’admissió a través del següent formulari

Sol·licitud d'admissió 

Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:

Rondes d'admissió
Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
1 07/11/2017 setmana del 27/11/2017 18/12/2017
2 05/12/2017 setmana del 18/12/2017 08/01/2018
3 16/01/2018 setmana del 05/02/2018 26/02/2018
4 20/02/2018 setmana del 12/03/2018 03/04/2018
5 20/03/2018 setmana del 09/04/2018 30/04/2018
6 24/04/2018 setmana del 14/05/2018 04/06/2018
7 22/05/2018 setmana del 11/06/2018 02/07/2018
8 12/06/2018 setmana del 02/07/2018 18/07/2018
9 03/07/2018 setmana del 16/07/2018 25/07/2018
10 17/07/2018 del 26 al 31 de juliol del 2018 10/08/2018
11 04/09/2018 setmana del 17/09/2018 25/09/2018
12 13/09/2018 setmana del 24/09/2018 08/10/2018
13 09/10/2018 setmana del 22/10/2018 02/11/2018
  • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
  • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
  • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
  • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
  • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa

   

  1. Omple el formulari d'admissió online.
  2. Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
  3. Prepara la documentació necessària perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
  • Currículum
  • Certificat oficial del nivell d'anglès (mirar apartat requisits)
  • Fotografia .jpg de mida carnet
  • Carta o vídeo de presentació
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport

  Admissió 

   • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
   • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió

  Matriculació 

   • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1556}.
   • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
    • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
    • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

    Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

   • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
  .