Pestanyes primàries

Màster en Periodisme Polític Internacional

Metodologia

El Màster en Periodisme Polític Internacional exigirà una participació molt activa dels participants. Les activitats principals que s'hi desenvoluparan són:

  • Classes magistrals
  • Presentacions individuals i en equip a classe
  • Debats a partir de lectures prèvies
  • Seminaris d'actualitat internacional
  • Estudi de casos
  • Guest speakers
  • On site field trips a institucions internacionals com Casa Àsia, CIDOB, Centre Internacional per a la Pau, Nacions Unides a Barcelona, Casa Amèrica...
  • Visites a exposicions rellevants (CCCB, CaixaForum)

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.