Pestanyes primàries

Màster en Periodisme Esportiu

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Primer trimestre

  • Història dels grans esdeveniments de la informació esportiva:L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar a l'estudiant una base sòlida sobre la història de l'esport, sobre la seva evolució, sobre la seva adaptació als temps. Una base que complementi la informació que previsiblement ja té, adquirida gràcies al seu propi aprenentatge, fruit de la seva vocació. A més, el repàs d'aquesta història entroncarà amb el coneixement dels diferents esdeveniments tant de l'àmbit mundial (JJOO, Mundials, Europeus…) com de l'àmbit estatal (lligues, comitès organitzadors…), esdeveniments que per a molts joves periodistes són el somni de la seva vida professional.
  • Cultura esportiva I: Aquest mòdul ofereix als estudiants elements de coneixement i d'experimentació orientats a obtenir competències periodístiques en àrees vinculades a l'esport i que són necessàries per al desenvolupament d'un periodisme especialitzat rigorós. L'assignatura comprèn dos trimestres. En el primer trimestre, s'estudien les àrees següents: Història del periodisme esportiu contemporani (fonts documentals i estadístiques, tractament de dades històriques per a la seva difusió); el Dret esportiu (regulació de transmissions, contractació d'esportistes, dopatge), i l'Ètica i la deontologia en el periodisme esportiu (principis ètics generals, deontologia especialitzada).
  • Comunicació institucional: L'objectiu general d'aquest mòdul és que els estudiants prenguin consciència de la importància de la comunicació per edificar una bona reputació i imatge de marca, ja sigui d'un club o dels esportistes.

Segon trimestre

  • Cultura esportiva II: Aquest mòdul funciona de manera independent, però és la continuació de l'assignatura Cultura esportiva I, que es va impartir en el primer trimestre. En aquest segon trimestre, s'estudien les àrees següents: Medicina esportiva (seguretat en la pràctica esportiva, traumatologia), Economia de l'esport (gestió d'empreses esportives, finances dels clubs, drets audiovisuals) i Estructura de la comunicació aplicada a l'esport.
  • Taller de retransmissions esportives: Aquest mòdul pretén oferir un recorregut teòric i pràctic per les principals tècniques i models vigents de retransmissió esportiva, en ràdio i televisió. L'assignatura abordarà amb deteniment les diferents figures professionals que intervenen en una retransmissió. En finalitzar el mòdul, els estudiants tindran les competències necessàries per afrontar una part o la totalitat d'una retransmissió d'un esdeveniment esportiu.
  • Redacció periodística en esports: L'objectiu del mòdul és millorar i perfeccionar les competències de redacció periodística en l'àrea d'Esports. Aquest mòdul està centrat en l'escriptura de cròniques, reportatges, perfils, articles, editorials i, entre altres, crítiques. El mòdul està concebut com un taller d'especialització i perfeccionament professional en l'àmbit de l'escriptura. Un altre objectiu essencial és oferir als alumnes una visió crítica de l'exercici professional en aquesta disciplina, amb una repassada exhaustiva dels principals autors, així com aportar les eines necessàries per a l'escriptura en l'àmbit audiovisual.

Tercer trimestre

  • Taller de nous formats audiovisuals: Aquest mòdul oferirà als estudiants una visió teòrica, pràctica i crítica del periodisme esportiu que actualment es duu a terme en la televisió. L'assignatura s'impartirà durant el tercer trimestre i tindrà un caràcter eminentment pràctic, amb l'objectiu que els alumnes facin peces audiovisuals informatives i un programa esportiu, simulant les condicions reals de treball en un mitjà de comunicació. L'assignatura constarà d'un 20% de teoria i un 80% de pràctica. Es treballarà bàsicament en el recinte acadèmic, però també fora d'ell, sortint a fer pràctiques i cobertures informatives. Les pràctiques continuades determinaran la nota del mòdul.

Taller d'Internet i xarxes socials Aquest taller té com a objectiu oferir a l'alumne totes les eines per al seu acompliment a Internet i les xarxes socials, entesos aquests com a fonts d'informació, però també i sobretot com a mitjans de comunicació de naturalesa diferent dels tradicionals.

Anglès per a periodistes esportius:Aquest mòdul està dirigit als estudiants que estiguin interessats a treballar en la retransmissió d'esdeveniments esportius en mitjans de comunicació a qualsevol part del món. El taller s'impartirà íntegrament en anglès. A classe es treballaran les habilitats necessàries per poder treballar en el sector del periodisme esportiu, amb especial importància per a la comunicació, el vocabulari específic, els codis deontològics i ètics del periodista.

Pràctiques professionals.

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.

Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.

Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

Horaris: Les classes s'impartiran dilluns, dijous i divendres de 17.30 a 21.30 h. El Mòdul de conèixements transversals avançats s'impartirà els dimecres de 17.30 a 21.30 h (segon i tercer trimestre). Els alumnes que per indicació acadèmica cursin els Complements de Formació assitiran a classe també els dilluns, dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores i els dimecres de 15.00 a 20.30 hores d'octubre a desembre.

 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Periodisme Esportiu expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.