Pestanyes primàries

Màster en Periodisme Esportiu

Metodologia

El màster combina una sòlida formació teòrica amb una vessant pràctica molt accentuada. S'exigeix en tot moment la participació activa dels alumnes. Les pràctiques professionals, realitzades en les millors empreses del sector, constitueixen un pilar bàsic del procés d'aprenentatge. Les principals activitats formatives que s'hi desenvolupen són:

  • Classes magistrals.
  • Tallers especialitzats
  • Treballs individuals i en grup
  • Presentacions i debats
  • Pràctiques professionals

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.