Pestanyes primàries

Màster en Periodisme i Comunicació Cultural

Metodologia

El Màster en Periodisme Especialitzat en Cultura exigirà una participació molt activa dels participants. Les principals activitats que es desenvoluparan són:

  • Classes magistrals.
  • Presentacions i debats a partir de lectures fetes prèviament pels estudiants
  • Anàlisis individual i en grup de producció periodística sobre temes culturals.
  • Elaboració i difusió de productes periodístics sobre diversos aspectes de la vida cultural.

Avaluació

L'avaluació serà continuada. Es xifrarà de manera especial en les presentacions fetes a les sessions presencials, així com en la participació en el debat i en l'elaboració de productes periodístics.

No es descarta, tanmateix, de fer exàmens en aquelles matèries que ho requereixin i/o per a determinats estudiants en determinades condicions. En qualsevol cas i sense excepció, es considera que s'ha de tenir una assistència mínima del 80% a les activitats presencials per poder ser avaluat.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.