Pestanyes primàries

Màster en Mediació Professional

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul General: 1r Trimestre

LA MEDIACIÓ I LA CULTURA DE LA MEDIACIÓ (10h)

 • La Mediació en el nou canvi de paradigma social, polític i econòmic
 • L'anàlisi del conflicte: context, persones, mètodes d'avaluació i procés

LA MEDIACIÓ TRADICIONAL-LINEAL D'HARVARD (50h)

 • El Concepte
 • El Mediador
 • El Procés:
 1. Els set Elements d'Harvard
 2. Les Etapes del Procés
 • Obertura d'un procés de mediació
 • Establiment d'una agenda de treball
 • El treball dels Criteris objectius del conflicte
 • Anàlisi de les alternatives
 • Generació d'opcions
 • Els acords i el seguiment
 • Aportacions del Dret, la Psicologia, l'Antropologia, la Sociologia i la Pedagogia en la mediació d'Harva

LA MEDIACIÓ TRANSFORMATIVA (50h)

 • Concepte
 • El Mediador
 • Els elements de la mediació transformativa:
 • L'anàlisi del conflicte
 • Els participants
 • L'Apoderament i revaloració dels participants
 • El Reconeixement
 • La transformació individual
 • La transformació conjunyeix
 • Els processos de mediació transformativa
 • Aportacions del Dret, la Psicologia, l'Antropologia, la Sociologia i la Pedagogia en la mediació transformativa

LA MEDIACIÓ CIRCULAR NARRATIVA (50h)

 • El rol del professional mediador. Participació activa en el sistema
 • Teoria sistèmica, construccionisme social
 • Els diferents processos del model
 • Els elements: legitimació, deconstrucció del conflicte, treball amb les diferències, posició subjectiva, co-construcció de la relació
 • Tècniques, eines i habilitats del model: narratives en mediació, converses d'externalització i reciprocació, preguntes pel miracle, connotació positiva, etc.
 • El rol de l'advocat dins de la mediació circular narrativa. La multiparcialitat
 • Aportacions multidisciplinaris al model: Sara Coob, Marinés Suares, Humberto Maturana

Mòdul relatiu a l'itinerari de Mediació en Dret Privat: Família, Civil i Penal. 2n Trimestre.

 • Mediació a l'àmbit del Dret Privat: Família, Civil, Penal, Comunitari, Conflicte entre Particulars
 • L'Entorn, els professionals, la tipologia dels conflictes i les persones
 • El procés, les estratègies i les tècniques pròpies d'aquest àmbit d'especialització
 • Mediació en temes de propietat horitzontal, en el barri, en la ciutat
 • Mediació en temes de divorci, problemes familiars, herències, acolliment, filiació, empresa familiar, etc.
 • Tècniques multipartes en conflictes públics
 • El rol del mediador en aquest àmbit d'especialització
 • Entrenament en casos simulats. Co-mediació amb docents del curs.
 • Justícia restaurativa.
 • Tècniques i estratègies en la mediació penal.

 

Mòdul relatiu a l'itinerari de Mediació Mercantil i en les Organitzacions: 3r Trimestre.

 • Mediació Mercantil: Relacions Empresarials i de les organitzacions
 • Conflictes dins de les organitzacions: Work Place Mediation
 • Conflictes entre les Organitzacions. El valor dels diners en la mediació
 • Eines de gestió d'equips. Millorar resultats i incrementar volum de negoci
 • Mediacions amb advocats i les parts en disputes distributives
 • El procés, les estratègies i les tècniques de la mediació en temes monetaris
 • Mediació en conflictes en temes mercantils, d'assegurances, entre socis, lloguers i morositat hipotecària, etc.
 • Aportacions necessàries d'altres disciplines
 • El rol i el perfill del mediador en aquest àmbit d'especialització
 • Entrenament en casos simulats. Co-mediació amb docents del curs.

 

MÒDUL BSM INSIDE:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

HORARI

Divendres de 16.00 a 21.00 h i els dissabtes de 9.00 a 14.00 h.

Titulació acadèmica

Màster en Mediació Professional, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

60 ECTS*

*European Credit Transfer System. 1 crèdit ECTS equival a una dedicació total aproximada de 25 hores per part del participant, incloent hores lectives i treball personal.

.