Pestanyes primàries

Màster en Mediació Professional

Metodologia

El Màster en Mediació segueix una metodologia interactiva i oberta que fomenta el treball significatiu del participant.

La metodología consta de:

  • Aprenentatge sobre la base de classes teòriques, assajos en el rol, recerca i resolució de problemes.
  • 75% classes pràctiques.
  • Entrenament en les habilitats i tècniques dels processos de mediació.
  • Treball en grup introspectiu del mediador; preparació personal per exercir de tercer imparcial no decisori en conflictes aliens.
  • Treball en grups petits per a l'especialitat.
  • Ponències en grups grans.
  • Debats en grup.
  • Programa de pràctiques professionals.
  • Tutories en grup i individuals.
  • L'avaluació es realitza en tres nivells: des del professorat, des d'un procés d'autoavaluació on la persona va veient l'evolució en el desenvolupament del rol professional i des de l'acompanyament contínu d'un equip de mediadors coach a classe que fan devolucions (confidencials) a cada pràctica de mediació.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.