Pestanyes primàries

Màster en Màrqueting Farmacèutic

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1. Màrqueting Rx: gestió operativa

 • Introducció al Màrqueting. Mercat farmacèutic. Anàlisi interna.
 • Investigació de mercat: fonts secundàries i tècniques ad-hoc.
 • Intel·ligència competitiva digital.
 • DAFO. Objectius de màrqueting.
 • Segmentació i Posicionament. Cas pràctic.
 • Estratègies de màrqueting per a productes madurs.
 • Estratègies de màrqueting per a EFG.
 • Legislació promocional. Autoregulació.
 • El ROI del pla de màrqueting.
 • Introducció a les Finances.
 • El compte d'explotació.
 • Impactes financers de les decisions de màrqueting.
 • Cas pràctic: retorn de les inversions.

Mòdul 2. Medical Marketing i Market Access

 • Investigació, desenvolupament i autorització de medicaments. Fase IV.
 • Medical Affairs, organització. Comunicació basada en l'evidència científica (MSL).
 • Com dotar de valor un medicament: investigació de resultats de Salut.
 • Com dotar de valor un medicament: Farmacoeconomia. El dossier de valor.
 • Plans estratègics Mèdica-Market Access. Casos pràctics.
 • Promoció i publicitat de medicaments. Transparència. Maneig d'una crisi per motius de seguretat. Farmacovigilància.
 • El sistema sanitari a Espanya i els clients de Market Access.
 • Preu i reemborsament de medicaments. Informe de posicionament terapèutic. Comitès d'avaluació i accés.
 • Estratègies d'accés: visió hospitalària i Atenció Primària.
 • Política farmacèutica de les CA en avaluació i accés a nous medicaments. Estratègies per impulsar recomanacions d'utilització
 • Estratègia i equips d'alt rendiment (Marketing-Mèdica-Market Access)

Mòdul 3. Equips de vendes i Màrqueting hospitalari

 • El Pla de vendes.
 • Anàlisi d'una zona. Cas pràctic.
 • Nous models de venda.
 • Introducció al mercat hospitalari nacional i internacional.
 • Anàlisi competitiva i intel·ligència de mercat.
 • Sistemes de compra i accés al mercat.
 • Gestió del cicle de vida del producte madur.
 • Casos pràctics.

Mòdul 4. Canal farmàcia i màrqueting OTC

 • Automedicació i variables màrqueting OTC. Casos pràctics.
 • Màrqueting productes de parafarmàcia.
 • Distribució farmacèutica: evolució i reptes.
 • Gestió canal farmàcia: la relació amb farmacèutics i auxiliars.
 • Gestió canal farmàcia: la comunicació en el punt de venda.
 • Fidelització de farmàcies i usuaris. Casos.
 • Gestió força de vendes: sales efectiveness.
 • Planificació de mitjans massius.

Mòdul 5. Planificació de la comunicació i creativitat

 • Marcs mentals: insight punt de connexió amb les audiències.
 • Workshop: disseny servei digital.
 • Workshop: brief servei digital.
 • L'agència de comunicació healthcare.
 • Estratègies comunicació per a nous productes i productes madurs.
 • Estratègies comunicació per a marques globals.
 • Estratègies DTC per a productes Rx.
 • Anàlisi creativa comunicacions a professionals i usuaris.

Mòdul 6. Màrqueting Relacional i Canals Digitals

 • Fonaments de màrqueting relacional i fidelització.
 • Aplicació del Màrqueting Relacional  al sector farmacèutic.
 • Website: rol i planificació.
 • Integració de les xarxes socials en l'MR.
 • Campanyes SEM: Google Adwords. SEO.
 • Mobile marketing: apps, geolocalització, RA.
 • Estratègies digitals "push & pull" per al prescriptor.
 • Suports digitals per a l'equip de vendes.
 • Nous models de negoci digitals per al sector farmacèutic.

Mòdul 7. Màrqueting Rx: gestió estratègica i internacional

 • Anàlisi DAFO d'empresa i disseny portafolis de productes.
 • Gestió del cicle de vida dels productes. Licensing in/out.
 • Optimització models de negoci i promoció comercial.
 • Strategic marketing vs operational marketing. TPP (*)
 • Brand identity (*)
 • International brand management. Global/local marketing interaction (*)
 • Pharma business development (*)
 • The US pharma market (*)
 • Patient engagement (*)
 • Estratègia corporativa: case study

(*) sessions impartides en anglès.

Mòdul 8. Competències desenvolupament professional (Mòdul Transversal)

 • Lideratge personal.
 • Assessment competencial.
 • Organització i gestió del temps.
 • Experiències de carrera professional.
 • Gestió del conflicte.
 • Presentacions eficaces.
 • Jornada teambuilding.

Mòdul 9. Treball final de màster (TFM)

A partir del segon mes del programa i fins al final d'aquest, els participants desenvoluparan un Pla de màrqueting sota la direcció i guia d'un professor mentor.

BSM INSIDE:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Coaching personalitzat i assessment competencial Al llarg del curs, cada participant del programa tindrà al menys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster. Així mateix, realitzarà un assessment competencial amb l'objectiu de millorar el seu nivell d'autoconeixement personal i professional i d'elaborar un Pla de Desenvolupament Individual.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Màrqueting Farmacèutic, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.