Pestanyes primàries

Màster en Màrqueting Directe i Digital

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1: FONAMENTS DE MÀRQUETING RELACIONAL I ESTRATÈGIA DE MARCA

 • Model de negoci. Model d'ingressos.
 • Workshop: prototipatge i mínim producte viable (MVP).
 • Workshop: definició estructura pla d'MRD.
 • Elaboració d'un benchmark digital.
 • Workshop: elaboració DAFO del Projecte.
 • Workshop: elaboració buyer persona del Projecte.
 • Essència de marca i brand meaning.
 • Desenvolupament de les dimensions de la marca.
 • Workshop: proposta de valor i plataforma estratègica de marca.
 • Introducció a la planificació i gestió de continguts.
 • Differential Marketing (DFM).
 • Cicle de relació client-marca. Priorització de gaps.

 

Mòdul 2: CONEIXEMENT DEL CLIENT I GESTIÓ BASES DE DADES

 • Workshop: elaboració customer journey del Projecte.
 • Fases procés MD. Estratègies de qualificació.
 • Rol investigació de mercat vs. BdD. Llistes.
 • Segmentació i explotació de la BdD.
 • Eines CRM. Relació IT-Màrqueting.
 • Estratègia de mesurament.
 • Marc legislatiu: LOPD i LSSI.

 

 Mòdul 3: ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ

 • Elements clau en una estratègia de captació.
 • L'oferta: ingredients bàsics i opcionals.
 • Estratègies de contacte push. E-mailing.
 • Tracking de conversions.
 • Growth hacking: com aconseguir milers d'usuaris amb 0 €.
 • Elements clau d'un pla de fidelització.
 • Estratègies de venda: upselling, crosselling i MGM.
 • Estratègies de retenció i recuperació d'exclients.
 • Customer Lifetime Value (LTV) i Customer Total Value (CTV).
 • Mesura de la fidelitat: índexs clau.

 

Mòdul 4: GESTIÓ DE CANALS PROPIS

 • Glossari tecnològic.
 • Introducció a canals digitals: owned/paid/earned.
 • Màrqueting de precisió: data-driven acquisition.
 • Arquitectura i usabilitat multipantalla.
 • Màrqueting de proximitat i geolocalització.
 • Mobile marketing: el mòbil com a eina de CRM.
 • Mobile marketing: apps, RA i VR.
 • Posicionament orgànic (SEO).
 • Web tracking analysis.
 • Planificació estratègica en xarxes socials.
 • Tàctiques en xarxes socials i content strategy.
 • Reputació de marca: credibilitat amb KOL’s i gestió de crisis.
 • Màrqueting relacional en xarxes socials.
 • Community management.
 • Mesurament en xarxes socials.

 

Mòdul 5: PLANIFICACIÓ DE MITJANS EN LÍNIA

 • Planificació campanyes SEM.
 • Workshop: Google Adwords.
 • Planificació de mitjans en línia.
 • Workshop: elaboració brief campanya llançament Projecte.
 • Behavioral economics: les palanques de la motivació humana.
 • Conversió Rate Optimization (CRO)

 

Mòdul 6: COMERÇ ELECTRÒNIC

 • Crear el punt de venda propi.
 • Crear el punt de venda en un market place.
 • Visita empreses e-commerce.
 • Les dinàmiques dels e-compradors.
 • Els nous models de negoci.
 • Workshop: elaboració dashboard del Projecte.

 

Mòdul 7: PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I CERCA DE FINANÇAMENT

 • Càlcul ROI Captació.
 • Càlcul ROI Fidelització.
 • Elaboració del P&L.
 • Càlcul de break-even i payback.
 • Estructura del pla de negoci.
 • Cerca de finançament.
 • Workshop: preparació del pitch a inversors.

 

Mòdul 8 (Transversal): HABILITATS DIGITALS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • De l'autogestió d'identitat digital a la marca personal.
 • Lideratge personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Sessió individual Pla desenvolupament individual (PDI).
 • Workshop: sessió teambuilding

 

Mòdul 9 (Transversal): DEFINICIÓ, SEGUIMENT I DEFENSA DEL TFM

 • Projectes individuals: criteris selecció, fites, avaluació.
 • Projectes individuals: inspiració idees negoci.
 • Definició projecte individual.
 • Fites mensuals de seguiment.
 • Exposicions finals TFM.

 

SESSIONS COACHING 

Els participants del programa tindran almenys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster.

Mòdul BSM Inside:

 

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

PROJECTES INDIVIDUALS

El projecte individual es desenvoluparà al llarg del màster, amb el treball individual del participant, sessions de seguiment a l'aula, presentant davant la resta de participants, amb sessions individuals amb el mentor, a través de la confrontació de projectes amb participants d'altres màsters i mitjançant la presentació final del projecte.

SESSIONS COACHING

Els participants del programa tindran al menys una sessió personalitzada de coaching amb un dels directors acadèmics del màster.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Màrqueting Directe i Digital, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

 

Per obtenir-lo, serà indispensable acreditar una elevada assistència a classe i la realització dels exercicis individuals al llarg del curs. A més s'haurà de realitzar la tesina individual de forma satisfactòria.

.