Pestanyes primàries

Màster en Gestió d'Esdeveniments i Protocol

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul 1. Gestió estratègica d'esdeveniments

 • Planificació estratègica de les Relacions Públiques.
 • Planificació i disseny del Pla Estratègic de Gestió d'esdeveniments.
 • Operativa, desenvolupament i producció d'actes corporatius i institucionals.
 • Mètodes d'avaluació quantitativa i qualitativa en la gestió d'esdeveniments corporatius i institucionals. 

Mòdul 2. Comunicació estratègica i relacions públiques en l'àmbit de la Gestió d'esdeveniments

 • Gabinets de premsa i gestió d'esdeveniments.
 • Comunicació de crisi i gestió d'esdeveniments.
 • Esdeveniments 2.0.
 • Comunicació interna i gestió d'esdeveniments.
 • Els esdeveniments en la comunicació política.
 • Els esdeveniments en les relacions institucionals i la diplomàcia pública.

Mòdul 3. Protocol oficial i cerimonial

 • Les normes legals del protocol oficial.
 • Cerimonial i les principals cerimònies en les institucions oficial.
 • Protocol internacional diplomàtic i en les organitzacions internacionals.

Mòdul 4. Protocol social i empresarial

 • Comportament social en els actes i etiqueta.
 • La comunicació escrita en l'àmbit del protocol social i els principals documents.
 • Protocol i cerimonial en l'àmbit empresarial.
 • Protocol en l'àmbit privat.

Mòdul 5. Treball Final

Mòdul 6. BSM Inside Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Gestió d’Esdeveniments i Protocol expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.