Pestanyes primàries

Màster en Documental de Creació

Requisits d'admissió

Llicenciats o Graduats en Comunicació Audiovisual, en Belles Arts, en Periodisme, en Ciències de la Comunicació o en altres titulacions universitàries relacionades amb aquests camps. Excepcionalment, el màster està obert per als candidats que, malgrat no complir els requisits esmentats anteriorment, tenen un nivell reconegut en el camp audiovisual segons els criteris d'avaluació de la direcció del màster.

Com a requisit indispensable, cal presentar una proposta de projecte, a partir de la qual es realitzarà la selecció dels preinscrits, proposta que s'ha de desenvolupar en un mínim de dues pàgines.

Es requereix un nivell B2 d'espanyol per sol·licitar l'admissió a aquest programa.

Procés d'admissió i matriculació

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   Ronda Data límit sol·licitud d'admissió Resolució Admissió Data límit de reserva de plaça
   (25% de la matrícula)
   1 25/04/2017 setmana del 15/05/2017 05/06/2017
   2 23/05/2017 setmana del 12/06/2017 03/07/2017
   3 13/06/2017 setmana del 03/07/2017 19/07/2017
   4 11/07/2017 setmana del 24/07/2017 04/08/2017
   5 05/09/2017 setmana del 18/09/2017 26/09/2017
   6 14/09/2017 setmana del 25/09/2017 09/10/2017
   7 31/10/2017 setmana del 20/11/2017 03/11/2017
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Ompliu el formulari d'admissió online.
  • Aboneu 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quota és a compte de l'import de la matrícula i es retornarà en cas que l'aspirant no sigui admès.
  • Per completar la teva candidatura, et demanarem que ens facis arribar un seguit de documents que el Comitè d'Admissions necessita per poder valorar el teu perfil i la teva adequació al programa.
   • Carta o vídeo de presentació
   • Currículum
   • Sinopsis del projecte documental que l'alumne desitgi desenvolupar durant el màster
   • Fotocòpia del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic
   • Fotocòpia del DNI o passaport
   • Fotografia de mida carnet (format jpg)
   • Document de veracitat documental

   En determinats casos es podrà sol·licitar documentació addicional.

   El lliurament d'aquesta documentació es realitzarà a través d'una plataforma específica a la que se't donarà accés.

 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.
 3. Matriculació

  Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans d'iniciar-se l'activitat acadèmica caldrà presentar la documentació original següent:

  • Fotocòpia títol universitari compulsat i/o legalitzat

  En cas de tenir titulació estrangera, consulta aquí la documentació que hauràs de presentar.

  Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.

  Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és 1013 .

.