Pestanyes primàries

Màster en Direcció i Gestió de l'Esport

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Continguts acadèmics Màster en Direcció i Gestió de l'esport - segona partContinguts acadèmics Màster en Direcció i Gestió de l'esport - tercera partContinguts acadèmics Màster en Direcció i Gestió de l'esport - quarta part

 

 1. INTRODUCCIÓ
  • MÒDUL 1: Esport, economia i societat
   • L'esport en el context de la societat actual
   • Entitats esportives
   • Economia de l'esport
 2. MÒDULS TRONCALS
  • MÒDUL 2: Direcció i organització d'empreses esportives
   • Les empreses esportives com a empreses de serveis
   • Direcció estratègica
   • Cultura organitzativa i recursos de la direcció
  • MÒDUL 3: Màrqueting i patrocini esportiu
   • Anàlisi del nou entorn
   • Bases del Màrqueting i creativitat estratègica i processos a empreses de serveis esportius
   • El patrocini esportiu
  • MÒDUL 4: Dret de l'esport
   • Dret de l'esport i justícia esportiva
   • Accidents esportius
   • Dret esportiu i màrqueting
  • MÒDUL 5: Anàlisi econòmic, financer i fiscal
   • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
   • Pressupostos, plans de finançament i viabilitat
   • Fiscalitat a l'esport
 3. APLICACIONS TEMÀTIQUES
  • MÒDUL 6: Instal·lacions i equipaments esportius
   • Planificació de la viabilitat d'una instal·lació esportiva
   • Disseny, construcció i apertura d'una instalació esportiva
   • Gestió i avaluació d'una instal·lació esportiva
  • MÒDUL 7. La competició esportiva
   • El pla de competició. Producte i balanç competitiu
   • Demanda d'entrades, mercat de treball i apostes esportives
   • Els mitjans de comunicació i l'esport
  • MÒDUL 8: Esdeveniments esportius
   • Fonaments de l'organització
   • Plan director i de recursos per un esdeveniment
   • Planificació operativa
  • MÒDUL 9. Indústria de l'esport
   • El sector de la fabricació de material esportiu
   • Distribució i venda de productes esportius
 4. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
  • MÒDUL 10: Habilitats directives i de comunicació
   • Liderar, motivar i dirigir equips
   • Negociació i gestió de l'estrès
 5. MÒDUL BSM INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

Projecte del màster

El projecte del màster és un treball d'investigació aplicat en el que es pretén que els participants utilitzin els coneixement apresos i sàpiguen utilitzar els instruments i mètodes per a la identificació i resolució de problemes que s'haurà treballat durant el curs. És un treball en grup que compta amb el recolzament d'un mentor.

Titulació acadèmica

Màster en Direcció i Gestió de l'Esport, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.