Pestanyes primàries

Màster en Direcció i Gestió de l'Esport

Metodologia

El programa compta amb una metodologia diversa:

 • Classes participatives
 • Presentacions magistrals
 • Estudi de casos
 • Treball en equip
 • Role play
 • Simulacions empresarials
 • Projectes empresarials
 • Conferències
 • Visites a empreses

L'assistència a classe i la participació activa en el programa són fonamentals per aprofitar plenament la formació i és imprescindible una assistència del 80% per superar el programa.

 

PROJECTE DE MÀSTER: El programa inclou un projecte que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
 • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

 

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

 • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.