Pestanyes primàries

Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Mòdul I. Programa de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals.

 1. La política de personal com a factor estratègic.
  1. Els reptes derivats de la globalització dels mercats.
  2. L'adaptació als mercats de l'estructura humana.
  3. L'aportació estratègica de la funció de personal.
  4. Internacionalització de l'àrea.
  5. Perfil i rol de la "Direcció de Persones".
 2. Gestió del compromís, lideratge i equip.
  1. Els directius realment poden motivar?
  2. El lideratge i els problemes que comporta.
  3. Els equips: la seva dinàmica i la seva força.
  4. És necessari el conflicte per avançar?
 3. Comunicació, clima i cultura.
  1. Comunicació al servei de l'estratègia.
  2. Del clima a la cultura organitzacional.
  3. Cultura organitzacional: potencial estratègic.
 4. Planificació, selecció, formació i desenvolupament professional.
  1. Programes d'actuació dins de la planificació dels recursos humans.
  2. Política de selecció i fases del procés.
  3. La Formació a les organitzacions. Polítiques i Plans de formació.
  4. Diagnòstic de necessitats i pla d'accions formatives.
  5. Pla de promoció, successió i planificació de trajectòries professionals.
  6. Quadre de comandament integral com a guia de gestió.
 5. Avaluació de l'acompliment, valoració de llocs de treball i escales retributives.
  1. L'avaluació del personal com a funció directiva.
  2. Com optimitzar l'entrevista i com positivitzar-la.
  3. Política retributiva i valoració de llocs de treball.
  4. Optimització fiscal del "paquet retributiu".
 6. Anàlisi Competencial.
  1. Les competències: un llenguatge comú per millorar resultats.
  2. Identificació i aplicació del model de competències.
 7. Actu alització legislativa.
  1. Fonts legals d'ordenació de les condicions de treball.
  2. La negociació col·lectiva: el paper i els continguts.
  3. Procediment laboral.
 8. Prevenció dels riscos laborals.
  1. Gestió de la prevenció.
  2. Responsabilitats empresarials.
 9. Relacions laborals.
  1. L'escenari actual de les relacions laborals.
  2. Anàlisi dels protagonistes i de la representativitat.
  3. Els acords generals i els sectorials.
  4. El conflicte i les seves manifestacions.
  5. Disseny i implantació d'estratègies laborals.
  6. Perspectives per a la nova situació econòmica i social.
 10. El repte de la innovació: RRHH 2.0
  1. Habilitats 2.0 del directiu de recursos humans
  2. Marca personal i social networker
  3. Entorns personals d'aprenentatge

Mòdul II. Programa de postgrau de Selecció, Avaluació i Conservació del Potencial Humà.

 1. Factors professionals d'èxit a empreses en creixement. Competències associades al desenvolupament estratègic, a la missió del negoci, a la funció directiva i a la gestió dels recursos.
 2. Elecció de les persones com a factor clau de l'estratègia.
  1. Definició de perfils.
  2. La selecció per competències.
  3. Entorns virtuals de reclutament i de selecció.
  4. Metodologia de l'entrevista focalitzada.
 3. L'entrevista curricular.
  1. Bases per a l'objectivitat.
  2. Taller de pràctica.
 4. La selecció i l'avaluació de directius.
  1. L'entrevista en profunditat.
  2. Valoració del potencial directiu.
  3. Executive search i Management Audit.
 5. Processos d'avaluació de persones.
  1. Gestió de l'acompliment i estratègia d'empresa.
  2. Principis, rols i feed-back.
  3. L'Entrevista d'avaluació.
 6. La valoració per simulació ( Assessment Center).
  1. Requisits, logística i eines.
  2. Aplicacions pràctiques de l'assessment center.
   1. Selecció externa.
   2. Selecció interna.
   3. Altres aplicacions.
 7. Pràctiques innovadores per fidelitzar el talent.
  1. Com identificar, gestionar i conservar el talent?
  2. Models de diagnòstic i fidelització
 8. Compensació i beneficis relacionats amb la fidelització professional.
  1. Sistemes de compensació per a la conservació.
  2. Sistemes de compensació per a la incentivació.
 9. Procediments d'adequació de plantilles positius i factibles.
  1. És possible trobar alternatives innovadores?
  2. Com dissenyar un pla social i comunicar-lo.
  3. Recol·locació (outplacement), Antena de Empleo, etc.
  4. Gestió professional de l'acomiadament.

Mòdul III. Programa de postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà.

 1. La formació i el desenvolupament com a factors estratègics.
  1. La gestió del coneixement: una moda o una necessitat?
  2. Generadors de capacitats, recursos i avantatges competitius.
  3. Quantificació del capital intel·lectual a l'empresa.
 2. El formador com a consultor intern.
  1. Què espera el client intern dels formadors?
  2. Es poden planificar els reptes del futur?
  3. Els problemes de rendiment.
 3. El valor que afegeix la formació.
  1. L'Auditoria o anàlisi de les diferències (gaps) de competències.
  2. Disseny d'estratègies per buscar solucions.
  3. L'Avaluació dels processos i accions de formació.
  4. On es troba el valor afegit?
 4. Entorns virtuals de formació i desenvolupament.
  1. Possibilitats amb el Web 2.0.
  2. Autoformació i formació virtual.
  3. Definició i implantació d'un projecte eLearning.
  4. Creació de comunitats virtuals com a base del desenvolupament professional.
  5. Aprenentatge i treball col·laboratiu en xarxa.
  6. Eines d'aprenentatge col·laboratius en xarxa.
 5. La gestió del coneixement a les organitzacions.
  1. La necessitat d'aprendre, compartir i generar.
  2. El capital intel·lectual.
  3. Conéixer com implantar un programa de GdC a l'organització, les seves implicacions, barreres...
 6. Processos de desenvolupament del talent.
  1. La identificació del potencial i la identitat professional.
  2. Els centres de desenvolupament com a eines per fidelitzar el talent.
  3. Centres de desenvolupament directius, tutoria (tutoring), entrenament (coaching), etc.
 7. Desenvolupament competencial per a joves directius.
  1. Lideratge assertiu.
  2. Treballar amb la intel·ligència emocional.
  3. Self-Assessment.
 8. Excel·lència a través del desenvolupament assistit.
  1. Coaching, un procés per a millorar.
  2. Formació per actuar com a coach intern o professional.
  3. Coaching per a equips.
  4. Equips d'elevat rendiment.
  5. Mentoring, quan utilitzar-ho?
  6. Dissenyem un procés de coaching o mentoring?

 Mòdul IV: Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Titulació acadèmica

Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.