Pestanyes primàries

Màster en Direcció de Comunicació

Metodologia

La metodologia es basa en sessions molt participatives en grups que no superen les 35 persones. La majoria de professors són professionals en exercici amb una extensa experiència docent que els permet impartir assignatures completes amb un alt nivell didàctic. Altres professionals participen també proposant reptes als participants o aportant experiències puntuals. Del total de 400 hores lectives, 380 són presencials i 20 no presencials. A les classes presencials es combina l'exposició amb el mètode del cas, presentacions efectuades pels participants, role playing i tallers.

Avaluació

A la primera part del curs, els participants han d'elaborar en equip un pla de comunicació integral per a una empresa escollida per ells mateixos. Disposen d'un tutor que els guia en el desenvolupament del treball, que han de presentar davant un tribunal format per professors.

En la segona part, diferents directors de comunicació proposen reptes reals que ells mateixos han d'afrontar en les seves organitzacions respectives. Els participants, en equips, competeixen per preparar la millor proposta de solució. La presentació es realitza davant un tribunal que inclou el mateix director de comunicació que ha proposat el repte, així com professors i professionals. Els participants valoren molt positivament l'experiència perquè els permet experimentar amb gran intensitat situacions professionals. Entre d'altres, han participat en aquests projectes els directors de comunicació de Unilever, Nestlé, Seat, Wuaki.tv, Sanofi, F.C. Barcelona, Gran Teatre del Liceu, Sagrada Família, Let's Bonus, Caprabo, Petronor i MútuaTerrassa.

L'avaluació es completa, tant en el primer com en el segon mòdul, amb altres proves i treballs individuals, o en equip, que permeten garantir un aprofitament integral del Màster.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.