Pestanyes primàries

Màster en Creació de Videojocs

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Continguts comuns (102 hores) En aquest primer bloc comú, els participants aprendran els principis fonamentals per a la creació de videojocs, que després serviran per poder plantejar-se projectes amb una metodologia sòlida. Aquesta formació serà essencial tant per a programadors com per a dissenyadors o artistes.

 1. Tecnologia bàsica (30 hores)
 2. Generació de continguts bàsica (30 hores)
 3. Management (21 hores)
 4. Disseny per a videojocs (21 hores)

 

Especialitat (168 hores cadascuna) En aquest segon bloc, els participants s'hauran d'especialitzar en els rols de programadors o dissenyadors per rebre formació específica en el seu àmbit d'acció: la creació del codi d'un videojoc o el disseny i l'elaboració dels continguts (gràfics, so, etc.).

 • Especialitat Disseny (168 hores)
  • Modelatge i texturitzat (66 hores)
  • Animació de personatges (30 hores)
  • Àudio (24 hores)
  • Disseny d'interfícies (18 hores)
  • Direcció d'art (30 hores)
 • Especialitat Programació (168 hores)
  • Programació gràfica (66 hores)
  • Intel·ligència artificial i lògica (60 hores)
  • Programació per a xarxes (30 hores)
  • Programació per a àudio (12 hores)

Projecte final (100 hores) Finalment, aquest tercer bloc permetrà que els participants desenvolupin, en grups formats per persones dels dos perfils, un projecte de complexitat. D'aquesta manera es posarà a la pràctica el que s'ha après, en una estructura d'equip similar a les que es produeixen en la indústria.

El projecte es farà a classe durant els mesos d'abril, maig i juny. Durant aquest període el participant rebrà el suport permanent dels professors en tutories personalitzades o en grup.

El projecte final de màster es lliurarà l'octubre o novembre.

Mòdul BSM Inside:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster en Creació de Videojocs, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.