Pestanyes primàries

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I. COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

El context de la comunicació científica Informació, comunicació i divulgació científiques. El discurs en la divulgació científica. Registre, enunciació i retòrica. La veu de l'investigador i la contextualització. Nivells de difusió del coneixement científic. De les revistes de referència als mitjans de masses. Mites i realitats dels descobriments. La percepció social de les ciències, de la medicina i del medi ambient. El periodisme científic avui. Eines del periodista científic. Estat actual de les investigacions científiques. Anàlisi prospectiva del coneixement científic. Anàlisi de casos: investigació amb cèl·lules mare, memòria de l'aigua, vida a Mart, "vaques boges", "Dolly", asteroide exterminador, curació del càncer, blat de moro transgènic, xenotransplantaments, gen de la infidelitat, etc.

Tallers pràctics: familiarització amb les fonts d'informació (revistes científiques, agències de premsa, televisió, Internet, etc.), pràctiques de redacció, anàlisi dels discursos científic, mèdic i ambiental.

El professional de la comunicació científica La ciència com a empresa de comunicació. La comunicació pública de la ciència a Europa i al món. Comunicació en institucions i organitzacions. La indústria davant la societat. Teoria i estratègia de la comunicació en situació de crisis. Comunicació científica online. Tècniques de la divulgació científica: de l'assaig a la novel·la.

Taller pràctic: anàlisi i recuperació d'informació mitjançant Internet, estratègies de cerca en bases de dades científiques; i ús de xarxes socials.

Els centres de divulgació de les ciències Divulgació científica als museus. Concepció de museus i exposicions científiques. De la vitrina al "toca-toca". Els continguts afectius. Museu de la Ciència i de la Tècnica (Terrassa), Domus i Casa de las Ciencias (La Coruña). CosmoCaixa (Barcelona). Divulgació científica a l'Observatori Fabra. Museus locals de ciència i tecnologia. El projecte museològic: concepció i desenvolupament.

Taller pràctic: elaboració d'un projecte museològic.

Informació i divulgació científica a la premsa, ràdio y televisió La ciència com a especialització periodística. Premsa científica a Europa i a la resta del món. La divulgació científica audiovisual. El documental científic. Infografia, fotografia i il·lustració científiques. Anàlisi de casos: El País, El Mundo, ABC, Avui, Redes (TVE2), BBC Radio, COMRàdio, Espacio Protegido (Canal Sur-Andalucía), Muy Interesante, National Geographic, etc.

Tallers pràctics: a) redacció; b) ràdio; c) noves narratives digitals; i d) concepció d'un documental audiovisual.

Relacions entre científics i comunicadors Comunicació en grans centres de recerca (ITER, CERN, CSIC, etc.). Comunicació institucional a les Universitats. L'evolució de les revistes científiques de referència. L'impacte dels comunicats de premsa de les revistes de referència. Grups de pressió comunicacional. Agències de comunicació. Visibilitat i reputació en línia.

Taller pràctic: elaboració d'un pla de comunicació institucional.

El futur de la comunicació científica Present i futur de les publicacions científiques. Publicació electrònica de treballs d'investigació. Serveis de distribució de la informació: "informació a la carta". Comunicació científica i expectatives socials. Anàlisi prospectiva de la investigació i comunicació de la Biologia , la Física , la Química , el Medi Ambient i la Medicina. Innovació en comunicació científica. Comunicació científica 2.0. Ciència i participació ciutadana. Iniciatives polítiques en comunicació de la ciència. Elaboració de projectes. El bloc de divulgació científica.

Taller pràctic: nous canals i narratives de comunicació i divulgació. Blog, Twitter, etc..

Comunicació de tecnologies emergents Biologia sintètica. Nanotecnologies. Tecnologies convergents: la confluència de les nano-bio-TIC i les ciències cognitives. Responsible Reserch and Innovation (RRI).

MÒDUL II. COMUNICACIÓ MÈDICA

Medicina i societat Percepció pública de la salut i la malaltia. La medicina del segle XXI. La salut, un bé exigible? El metge davant la societat. Aspectes socioeconòmics de l'assistència sanitària. Repercussions ètiques de la investigació biomèdica. El "pacient" informat: les noves fonts d'informació. La relació metge-pacient en el context de la globalització i immediatesa de la informació.

Medicina i salut en els mitjans de comunicació Informació mèdica a la premsa diària. Informació mèdica en suplements especialitzats. El cas d'El País i El Mundo. Premsa especialitzada: Diario Médico. Informació mèdica en televisió. Comunicació mèdica 2.0 i e-salut. Metges i científics davant els mitjans de comunicació. Ètica de la comunicació mèdica.

De la recerca a la pràctica Consentiment informat i codis de bones pràctiques. Reproducció assistida, investigació amb embrions i clonació. Investigació en salut pública. Estratègies de comunicació. Hospitals i centres de recerca. Anàlisi de casos: cèl·lules mare, teràpia gènica, investigació en càncer i sida.

Les revistes científiques Revistes científiques. El sistema de revisió per parells o peer review. Cerca i recuperació de documentació mèdica. Les principals bases de dades. El cas de la revista Nature. Estratègies de comunicació.

Salut pública i comunicació Crisis alimentàries: de les dioxines en les vaques boges. Gestió, comunicació i percepció del risc. Grip A i altres crisis en salut pública. Tabac, epidemiologia, indústria i publicitat. Càncer i societat. Sida i altres malalties emergents. Salut, gènere i classe social.

Els medicaments: desenvolupament, polítiques i comunicació Desenvolupament de medicaments. L'efecte terapèutic del placebo. Medicaments genèrics. Medicines alternatives. Medicaments "estil de vida". Estratègies de comunicació. La indústria farmacèutica. Anàlisi de casos.

Anàlisis i tècniques de comunicació Medicina i societat, des de la perspectiva de l'anàlisi del discurs. Persuasió, publicitat i salut. Tècniques de redacció de textos de contingut mèdic. Elaboració d'un pla de comunicació en l'entorn sanitari. Tècniques de comunicació oral en el marc mèdic i sanitari. Anàlisi de casos.

Tallers pràctics: periodisme en salut i medicina i comunicació institucional en l'àmbit salut.

MÒDUL III. COMUNICACIÓ AMBIENTAL

Desenvolupament històric del concepte de medi ambient La filosofia naturalista. La revolució darwinista. Les ciències de la terra, Els moviments ecologistes. Conceptes d'ecologisme i mediambientalisme. La globalització dels problemes ambientals. El concepte de desenvolupament sostenible. L'evolució de la comunicació ambiental.

La comunicació ambiental: un enfocament multidisciplinari Economia i medi ambient. Societat i medi ambient. Ciència i medi ambient. Salut i medi ambient.

Les fonts d'informació de la comunicació ambiental Fonts científiques. Les organitzacions ecologistes. Fonts institucionals. Fonts privades. Les rutines de feina del periodista ambiental. Internet com a font d'informació. Obres de referència.

Les tendències ambientals Informar sobre l'aigua, energia, residus, agents contaminants, espais naturals, fenòmens naturals i catàstrofes humanes. Els efectes globals i locals de les alteracions del medi. Diferents models de gestió ambiental. Les perspectives nord/sud dels problemes ambientals. El marc legislatiu i normatiu del medi ambient. Competències de les diferents administracions. El delicte ecològic. Anàlisi de casos.

El medi ambient en els diferents mitjans de comunicació El medi ambient en la premsa: diària i les revistes. El medi ambient en la televisió: l'informatiu, el documental ambiental i altres programes especialitzats. El medi ambient en la ràdio. El baròmetre ambiental. El medi ambient com a argument de venda per a la publicitat.

La percepció pública dels problemes ambientals Estudis sobre opinió pública: estudis de percepció, l'Eurobaròmetre, etc. Interactivitat i participació social. El paper del ciutadà en la gestió ambiental: la comunicació com a part integral de projectes ambientals.

Taller pràctic: periodisme ambiental 2.0.

El cas de les biotecnologies Orígens de la biotecnologia. Aplicacions de la biotecnologia: indústria, medicina, agricultura, etc. La biotecnologia com a nou sector econòmic. Debat bioètic sobre la biotecnologia. La participació ciutadana. Anàlisi de casos.

PRÀCTIQUES Les pràctiques del programa s'hauran de realitzar en el període comprès entre l'inici del programa i el 15 de setembre.

ACTIVITATS DE CULTURA CIENTÍFICA Els dimarts no lectius es reserven per a activitats complementàries de Cultura Científica de caràcter facultatiu.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.