Pestanyes primàries

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Metodologia

La formació del màster, que va ser pioner en les seves característiques quan va néixer fa més de 20 anys, ha estat sempre encaminada a una capacitació professional en tots els àmbits de la comunicació científica: periodisme, comunicació corporativa i museologia. Cada curs s'adapta i actualitza el programa en funció de l'evolució que experimenten aquests sectors, en paral·lel al de les mateixes ciències. La millor dada són precisament les sortides laborals que han tingut els participants tots aquests anys i que s'han anat adaptant en paral·lel a l'evolució del model social i a la situació econòmica del país.

En ser un màster eminentment professional permet introduir programes, recerques i activitats estretament vinculats amb les necessitats i preocupacions professionals, socials i culturals de la societat i, naturalment, de les empreses i de les institucions polític-administratives de la nostra època. L'objectiu fonamental és la formació d'experts en la mediació entre la ciència/tecnologia i la societat. Per a això el màster ofereix una gran interdisciplinarietat (professorat i alumnat), equilibri entre teoria i pràctica i una singular dinàmica de grup.

Cal assenyalar que un 70% dels alumnes que han cursat el màster són científics o científiques (en totes les seves facetes) i l'altre 30% provenen del món de les ciències socials (periodistes, comunicadors, màrqueting, sociòlegs, lingüistes i fins i tot filòsofs). Una dinàmica interdisciplinària de grup que es potencia amb el contacte directe amb un professorat molt competent que a més d'acadèmic (el que menys) es nodreix sobretot de professionals en actiu (la majoria) representant dels diversos sectors involucrats en la comunicació científica; contacte directe que al seu torn possibilita una notable inserció laboral.

En suma: un excel·lent i intens ambient de treball que es perllonga fora de les classes i que, en molts casos, fins i tot va més enllà del mateix màster.

L'experiència Challenge

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.