Pestanyes primàries

Màster Online en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

Metodologia

El programa s'estructura entorn de tallers pràctics i interactius en què els participants adquiriran competències instrumentals, actitudinals i conceptuals per mitjà d'activitats diverses i vinculades directament a la transferència professional.

Cal destacar que el programa ha estat dissenyat per afavorir un aprenentatge actiu centrat en l'estudiant. Per aquest motiu, s'ofereix una àmplia diversitat de recursos (textos de referència, vídeos d'experts, eines 2.0 i aplicacions interactives) que facilitaran l'execució de les tasques dels diversos tallers del programa i l'adquisició de les competències clau.

Igualment, l'entorn virtual assegura un accés fàcil a tots els recursos i la flexibilitat en l'organització personal del temps. També afavoreix que els participants del programa puguin compartir coneixements i treballar cooperativament en el transcurs dels tallers.

El programa garanteix tant l'acompanyament i l'orientació del director i del tutor del programa, com un retorn d'avaluació personalitzat per a cada participant en les activitats que s'hi duen a terme a cada taller online amb feedback personalitzat del responsable del mateix. En finalitzar el programa, cada participant rebrà una valoració de la seva evolució personal en relació als objectius del programa.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.