Més de 5.000 empleats de CaixaBank s'examinen en assessoria financera

.