La despesa farmacèutica pública torna a pujar. Anàlisi de mesures de control

.