I Jornada sobre mesures per fomentar les bones pràctiques i el creixement empresarial

.