'El millor del rècord de les exportacions catalanes és l'augment a països extracomunitaris'

.