El Màster en Edició i Ediciones Urano creen una acceleradora de projectes editorials

.