Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret de Danys i de l'Assegurança

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Continguts Obligatoris

 I. Litigació

 • Litigació civil i mercantil (5 ECTS)
 • Litigació civil avançada (4 ECTS)
 • Prova (4 ECTS)
 • Resolució judicial i extrajudicial de conflictes (4 ECTS)
 • Litigació penal (4 ECTS)
 • Litigació administrativa (3 ECTS)
 • Litigació laboral (3 ECTS)
 • Drets fonamentals, llibertats econòmiques i integració europea (4 ECTS)
 • Litigació internacional i arbitratge comercial internacional (4 ECTS)               

II. Matèries professionals

 • Resolució judicial i extrajudicial de conflictes (4 ECTS)
 • Deontologia i marc normatiu professional (3 ECTS)
 • Exercici professional: organització i habilitats (4 ECTS)               

III. Aspectes generals

 • Contractes: aspectes especials (4 ECTS)
 • Fonaments per a la responsabilitat civil extracontractual (4 ECTS)
 • Introducció a l'assegurança de responsabilitat civil (4 ECTS)

IV. Àmbits específics

 • Responsabilitat per danys causats per vehicles de motor i assegurança obligatòria d'automòbils (3 ECTS)
 • Responsabilitat per productes i serveis defectuosos (3 ECTS)
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques i de l'Estat legislador (3 ECTS)
 • Responsabilitat per fet aliè i responsabilitat civil de l'empresari per accident laboral i malaltia professional (3 ECTS)
 • Responsabilitat civil professional i responsabilitat civil d'administradors socials i d'administradors concursals (3 ECTS)
 • Responsabilitat civil per defectes d'obra i danys a la construcció (3 ECTS)
 • Responsabilitat civil mèdica (3 ECTS)
 • Especialitats processals i materials en la reclamació judicial i extrajudicial de danys (3 ECTS)                

Continguts Optatius

 • Comptabilitat i finances per a advocats (4 ECTS)
 • Dret concursal (4 ECTS)
 • Dret de la propietat intel·lectual i de la competència (4 ECTS)
 • Protecció jurídica dels recursos naturals i responsabilitat mediambiental (4 ECTS)
 • Dret dels mercats financers (4 ECTS)
 • Dret fiscal (4 ECTS)
 • Fonaments per a la responsabilitat civil extracontractual (4 ECTS)
 • Dret global dels negocis (4 ECTS)
 • Aprofundiment en dret urbanístic (4 ECTS)
 • Empresa i relacions laborals (4 ECTS)
 • Litigació penal avançada (4 ECTS)
 • Litigació en dret de la família i de la persona (4 ECTS)
 • Litigació fiscal (4 ECTS)
 • Litigació laboral avançada (4 ECTS)
 • Sectors regulats (4 ECTS)
 • Compliance I: fonaments de la prevenció del delicte a l'empresa (4 ECTS)
 • Pràctica jurídica de les societats mercantils de capital (4 ECTS) 

Treball Final de Màster

 • TFM en Advocacia
 • TFM en Dret de Danys i de l'Assegurança 

Idioma

Les classes s'imparteixen en castellà.

Horari

D'octubre 2017 a juny 2018: de dilluns a divendres, de 16 a 20h. Un grup serà parcialment en horari de matí. 

D'octubre 2018 a març 2019: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 21h.

Titulació acadèmica

Una vegada superat el programa els participants rebran dos títols: 

 • Títol oficial de Màster universitari en Advocacia, expedit per la Universitat Pompeu Fabra - 90 ECTS
 • Títol de Màster en Dret de Danys i de l'Assegurança, expedit per la Universitat Pompeu Fabra - 60 ECTS

Per obtenir el títol cal assistir com a mínim al 80% de les sessions lectives del curs, superar els exercicis corresponents i presentar el Projecte de finalització de Màster. 

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent al moment de la sol·licitud del títol.

acreditació favorable

.