Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret de Danys i de l'Assegurança

Metodologia

Les sessions teòriques es dedicaran a l'estudi de les qüestions tractades a l'assignatura, amb èmfasi especial en els problemes pràctics que suposa l'aplicació de les normes legals vigents. Es farà esment especial dels problemes d'aplicació del dret internacional en la matèria. Al final de l'assignatura, els estudiants han d'estar en condicions de resoldre i superar el cas pràctic que hauran analitzat prèviament i que es resoldrà en la darrera sessió de l'assignatura. 

L'ensenyament estarà basat en la discussió i el debat dels materials estudiats prèviament pels participants del programa, els quals s'hauran posat a la seva disposició amb l'antelació suficient. L'objectiu és oferir un ensenyament teoricopràctic de gran valor afegit. 

Tutorització i seguiment

Al llarg del programa, l'equip de direcció acadèmica farà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar que evoluciona correctament.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.