Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

OBLIGATORIS 

 • Litigació 
 • Litigació Civil i Mercantil (5 ECTS)
 • Litigació Penal (4 ECTS)
 • Litigació Administrativa (3 ECTS)
 • Litigació Laboral (3 ECTS)
 • Drets Fonamentals, Llibertats Econòmiques i Integració Europea (4ECTS)

Matèries Professionals

 • Resolució Judicial i Extrajudicial de Conflictes (4ECTS)
 • Deontologia i Marc Normatiu Professional (3 ECTS)
 • Exercici Professional: Organització i Habilitats (4ECTS)

Dret de la Seguretat Social

 • Mòdul Dret de la Seguretat Social (20 ECTS)

Dret Laboral Mòdul

 • Dret Laboral (20 ECTS)

OPTATIVES

Litigació 

 • Prova (4ECTS)
 • Litigació Civil Avançada (4 ECTS)
 • Litigació en Dret de la Família i de la Persona (4 ECTS)
 • Litigació Fiscal (4 ECTS)
 • Litigació Laboral Avançada (Simulació de judicis i procés laboral) (4 ECTS)
 • Litigació Penal Avançada (4 ECTS)
 • Litigació Internacional i Arbitratge Comercial Internacional (4 ECTS)

Assessoria Jurídica d'empresa: continguts bàsics

 • Pràctica jurídica de les Societats Mercantils de Capital (4 ECTS)
 • Contractes: qüestions especials (4 ECTS)

Altres optatives

 • Comptabilitat i Finances per a Advocats (4 ECTS)
 • Dret Concursal (4 ECTS)
 • Fonaments per a la Responsabilitat Civil Extracontractual (4 ECTS)
 • Dret de la Propietat Intel·lectual i de la Competència (4 ECTS)
 • Protecció jurídica dels recursos naturals i responsabilitat mediambiental (4 ECTS)
 • Dret dels Mercats Financers (4 ECTS)
 • Dret Fiscal: Fiscalitat directa avançada (4 ECTS)
 • Dret Fiscal: Fiscalitat indirecta avançada (4 ECTS)
 • Dret Global dels Negocis (4 ECTS)
 • Aprofundiment en Dret Urbanístic (4 ECTS)
 • Compliance Penal: Fonaments (4 ECTS)
 • Empresa i Relacions Laborals (4 ECTS)
 • Sectors Regulats (4 ECTS)

Treball Final de Master TFM Abogacia
TFM Dret Laboral i de la Seguretat Social

Idioma

Les classes s'imparteixen principalment en castellà.

Horari

D'octubre 2017 a juny 2018: de dilluns a divendres, de 16 a 20h. Un grup serà parcialment en horari de matí.

De gener a juny 2019: dijous i divendres de 16 a 21h.

Titulació acadèmica

Una vegada superat el programa els participants rebran dos títols: 

 • Títol oficial de Màster universitari en Advocacia, expedit per la Universitat Pompeu Fabra - 90 ECTS
 • Títol de Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra - 60 ECTS

Per obtenir el títol cal assistir com a mínim al 80% de les sessions lectives del curs, superar els exercicis corresponents i presentar el Projecte de finalització de Màster. 

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent al moment de la sol·licitud del títol.

acreditació favorable

.