Pestanyes primàries

Màster Universitari en Advocacia + Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Metodologia

El curs està concebut amb el propòsit de combinar dues finalitats que podrien semblar antagòniques:generalitat i aprofundiment. La primera es manifesta en un disseny del programa omnicomprensiu, en què es tenen en compte tots els aspectes del Dret Laboral, amb èmfasi especial en els aspectes que hagin estat modificats més recentment. 

Tutorització i seguiment 

Al llarg del programa, l'equip de direcció acadèmica farà un seguiment de l'estudiant per oferir-li suport i assegurar que evoluciona correctament.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.