Compromís amb la qualitat

Amb l'objectiu de millorar els seus processos i serveis, la UPF Barcelona School of Management ha desenvolupat una estricta política de qualitat dissenyada per satisfer les necessitats dels diferents grups d'interès. En el seu ferm compromís amb la transparència i la rendició de comptes, l'escola pública periòdicament en aquest espai les informacions i mesures rellevants destinades a la millora dels seus serveis.

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

Mapa de procesos calidad

.