Màster Universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació

 • Inici de classes: 05 octubre 2012
 • Fi de programa: 15 juny 2013
 • Crèdits ECTS: 60
 • Modalitat: Presencial
 • Preu: 00,00 €
 • Ubicació:

  Barcelona School of Management
  info@bsm.upf.edu
  Balmes, 132-134
  08008 Barcelona
  Tel.: +34 93 547 81 82

 • Places: 30
Descarrega't el programa
Aquest programa no està planificat per l'any acadèmic 14-15. Està sent redissenyat per oferir-se novament en el futur.

El Màster universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació (MULIC) consolida una nova figura professional caracteritzada per una formació integral sobre el coneixement de la situació de la recerca científica i dels instruments necessaris per al lideratge i la gestió.

El Màster universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació forma part del Programa de Gestió de la Ciència, juntament amb el Postgrau de Gestió dels Aspectes Empresarials de la Ciència i la Tecnologia.

Espanya és un dels països del món amb més creixement de la producció científica. Aquest avenç notable en producció de coneixement ha anat acompanyat de la creació de nombrosos centres dedicats a la recerca en l'entorn públic (universitari, sanitari) i industrial (centres de R+D+i) o com a resultat de projectes de col·laboració entre tots dos (parcs tecnològics o científics).

Cal gestionar de manera més professional els projectes i les polítiques destinades a promoure la captació i l'administració, així com el rendiment de comptes de les despeses i les inversions. A més, al llarg dels últims anys s'ha identificat un altre problema rellevant: l'escassa transferència de tecnologia derivada de les aportacions científiques dels investigadors. Aquest problema amenaça l'adaptació del teixit industrial espanyol als nous entorns empresarials del segle xxi , caracteritzats per la utilització de la innovació tecnològica com a element bàsic del desenvolupament econòmic.

Presentació en video (en castellà)

Objectius

L'objectiu primari del Programa General de la Ciència (PGC) és formar professionals en l'administració i el lideratge de les unitats de recerca dels centres públics i privats, i en la transferència tecnològica, la valoració i la comercialització dels descobriments susceptibles de ser desenvolupats industrialment. Aquests principis s'apliquen a situacions específiques com les següents:

• Reflexió sobre el paper actual de la ciència en la societat i la política científica.

• Coneixement de l'estructura i les dinàmiques del sistema ciència-tecnologia-innovació en l'àmbit de Catalunya, Espanya, la Unió Europea i a escala global.

• Establiment dels eixos estratègics de les institucions relacionades amb la política científica.

• Desenvolupament de relacions institucionals per afavorir la captació de recursos per als centres.

• Familiaritat amb els problemes d'integritat de la recerca, els reptes ètics de l'activitat científica contemporània, així com les bones pràctiques científiques.

• Coneixement de les polítiques i de les convocatòries autonòmiques, espanyoles i comunitàries de projectes de R+D+i.

• Gestió dels recursos humans. Polítiques de contractació. Lideratge i polítiques de foment i gestió de la productivitat i la innovació en recursos humans.

• Suport logístic per preparar projectes de recerca en convocatòries públiques i privades.

• Elaboració de models de contracte per a projectes de R+D+i i de transferència de tecnologia.

• Elaboració dels pressupostos de les inversions i les despeses implicats en els projectes.

• Disseny i planificació d'espais i equipaments dirigits a acollir activitats de R+D+i.

A qui va dirigit

• Directors, gerents i gestors científics en l'àmbit de la biomedicina o de les ciències de la salut i de la vida que desenvolupin la seva activitat a la Unió Europea i que vulguin disposar d'una formació completa en el seu àmbit professional.

• Professionals amb formació científica que es vulguin iniciar professionalment en l'àmbit de la direcció científica.

• Professionals de la gestió en diferents àmbits que es vulguin especialitzar en la gestió de la ciència.

• Investigadors i professionals que es vulguin especialitzar en la gestió de projectes científics.

• Professionals de les administracions públiques i de les empreses privades que tenen la gestió de la ciència entre les seves funcions principals.

• Emprenedors científics i tecnològics que vulguin adquirir un bagatge ampli de coneixements i experiències.

Notícies