Què oferim
Espais
• Auditori
• Aules i Amfiteatres
• Aules d’ informàtica
Espais complementaris
Serveis addicionals
Clients
Informació i reserves
UPF Barcelona School of Management
 
 

Complementàriament als espais descrits en els punts anteriors la UPF Barcelona School
of Management ofereix un conjunt de serveis complementaris i un equip humà altament
qualificat i professional amb l’objectiu de donar un servei integral orientat a les
necessitats específiques de cada client.

• Traducció simultània
• Videoconferència
Caterings i restauració
• Allotjament

 

• Hostesses
• Secretaria
• Reprografia
• Lloguer d’equipament audiovisual
© UPF Barcelona School of Management