Què oferim
Espais
• Auditori
• Aules i Amfiteatres
• Aules d’ informàtica
Espais complementaris
Serveis addicionals
Clients
Informació i reserves
UPF Barcelona School of Management
 

 

• La UPF Barcelona School of Management disposa de tres aules informàtiques, una
amb 20 ordinadors i dues amb 30 ordinadors.

• Les aplicacions instal·lades ens els ordinadors són: WINDOWS XP i OFFICE XP.

• Tots els ordinadors estan connectats en xarxa i tenen accés a internet.

• Les aules disposen d'impressora.

 

 
 

Equipament fix aula

• Connexió telefònica
• Connexió internet
• Retroprojector de transparències
• Pantalla de projecció
• Pissarra
• Aire condicionat
• Ordinador i impressora

Serveis opcionals de les aules

• Equipament audiovisual
• Canó de projecció
• Televisió, vídeo, DVD
• Càmara de vídeo
• Projector diapositives
• Megafonia

 

© UPF Barcelona School of Management