Què oferim
Espais
• Auditori
• Aules i Amfiteatres
• Aules d’ informàtica
Espais complementaris
Serveis addicionals
Clients
Informació i reserves
UPF Barcelona School of Management
 

• Superfície: 235 m2.

Pantalla de projecció de 4 x 5 metres.

• Quatre cabines de traducció simultània
amb visió directa i frontal dels ponents.

• Ordinador portàtil, connexió a internet i
retroprojector de transparències, vídeo,
DVD i diapositives.

• Enregistrament en àudio i/o vídeo
de l´acte.

• Butaques amb atril.

• Capacitat: 200 persones.

• Tres canons de projecció, un central i dos
paral-lels, que permeten dues projeccions
simultànies.

Cabina de control tècnic d’ alta resolució.

• Infraestructura necessària pels mitjans
de comunicació
(connexions per “Rac”
de ràdio i TV).

• Faristol.

Sala VIP´s.

 

© UPF Barcelona School of Management