Solapas principales

Postgrado Online en Controlling

Salidas profesionales

Direcció Financera 

 • Finances corporatives: últimes tendències.
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial i en matèria de direcció financera.  
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada.  
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per la creació de valor. 
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor. 

Eines informàtiques per la Optimització del Control de Gestió 

 • Excel aplicat a la comptabilitat i les finances.
 • Com implementar un ERP amb èxit. 
 • Últimes tendències en eines informàtiques per la optimització del control de gestió.

Control Intern

 • Govern corporatiu.
 • Gestió dels riscos corporatius.
 • Disseny de mapes de riscos.
 • Disseny de circuits i processos. 

Control de Gestió Avançat

 • Sistemes d'incentius.
 • Redisseny de processos.
 • Beyond budgeting.
 • Project controlling.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

.