Transforma

Transforma

 

Vols participar en el projecte de transformació social de la UPF Barcelona School of Management?

La UPF Barcelona School of Management  posa en marxa el programa “Transforma" adreçat a treballadors i familiars de les seves Empreses Col·laboradores que vulguin crear un projecte de transformació social en els estudis Master of Science i Master of Arts amb unes condicions molt especials de matriculació pel curs 2018-2019.

Per projecte de transformació social entenem aquell què pretengui abordar temàtiques com la globalització, els canvis mediambientals i les crisis econòmiques i financeres i com aquests fenòmens estan causant importants transformacions socials que provoquen l'augment de les desigualtats, l'extrema pobresa, l'exclusió i la negació dels drets fonamentals. Aquests canvis fan necessàries solucions innovadores que respectin valors universals com la pau, la dignitat humana, la igualtat de gènere, la no-violència i la no discriminació.

Amb el programa “Transforma”, la UPF Barcelona School of Management vol no només difondre un dels nostres valors més intrínsecs, el valor social, sinó també retornar a la societat, i a les Empreses Col·laboradores, part de tot allò que ha rebut al llarg de tots els seus anys d'existència i projecte.

Els màsters  que s'acullen al programa “Transforma” són els següents:

MSc in Finance and Banking

MSc in International Business

MSc in Marketing

MSc in Management

MSc in Management (specialization in Business Analytics)

MSc in Management (specialization in Entrepreneurship)

MSc in Management (specialization in IT Management)

MSc in Management (specialization in Marketing)

MA in Communication Management

 
Com pots formar part del programa "Transforma"?

 1. Presenta la teva sol·licitud d'admissió pel màster en què estiguis interessat a la web . Hauràs d’indicar que vols participar en programa “Transforma” a la sol·licitud d’admissió.
 2. Un cop siguis admès, presenta la documentació que detallem a continuació a través de la secció "Beques i Ajudes" de la plataforma de gestió de la teva admissió (eSecretaria) a la qual se't donarà accés.
  • Carta de motivació: Indica'ns com t'identifiques amb els valors de la nostra escola i explica el treball final de màster enfocat a la transformació social que realitzaràs. Utilitza el nostre model, que ja incorpora una breu descripció dels valors de la UPF Barcelona School of Management.
  • Prova que ets un treballador i/o familiar d'un treballador de les empreses col·laboradores amb la UPF Barcelona School of Management.
 3. Després de valorar el teu projecte final, el Comitè del Programa "Transforma" prendrà una decisió sobre la teva participació i se't comunicarà si ets beneficiari del programa "Transforma". La data límit per sol·licitar la participació en el programa és el 31 d'agost de 2018.

 

Requisits per poder ser beneficiari del programa "Transforma"

Els requisits per poder ser beneficiari del programa "Transforma" són els següents:

 1. Tenir entre 21 i 30 anys en el moment d'aquesta convocatòria.
 2. Ser treballador o familiar d'alguna de les Empreses Col·laboradores. S'entén per "familiar d'empleat" els fills i germans de l'empleat, així com el seu cònjuge o parella de fet.
 3. Complir amb els requisits d'accés legalment exigibles d'acord amb la normativa espanyola, ser graduat o llicenciat universitari per qualsevol universitat espanyola o estrangera.
 4. Haver estat admès a la UPF Barcelona School of Management  per a la realització d'un màster que s'aculli al programa "Transforma".
 5. Presentar una idea per al treball final de màster que permeti el desenvolupament d'un projecte de transformació social.
 6. No ser beneficiari de cap beca, ajuda i/o descompte ofert per la UPF Barcelona School of Managementt en el moment de la sol·licitud d'admissió i/o de la formalització de la matrícula en el programa triat d'entre els programes participants.

El programa "Transforma" es regeix per les següents Bases Legals (pots descarregar-te-les en aquest enllaç).

Costos dels programes amb "Transforma"

Transforma preu matrícula

Si desitges més informació del programa "Transforma", et pots descarregar el fulletó en aquest enllaç.

.