Pestanyes primàries

Postgrau en Dret de la Seguretat Social

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

I. Mòdul de Dret Processal 

 • El procés social : competència, legitimació, etc.
 • El procés ordinari.
 • Processos especials: per acomiadament i DDFF.
 • Processos especials: conflictes col·lectius et al.
 • Processos en matèria de Seguretat Social.
 • Processos contenciosos administratius.
 • Els recursos jurisdiccionals.
 • Execució provisional i definitiva de sentències.
 • Conciliació mediació i arbitratge.
 • Aspectes Laborals dels processos concursals.

II. Mòdul de Dret de la Seguretat Social 

 • Àmbit subjectiu i relació jurídica d’afiliació.
 • Cotització i conveni especial.
 • Recaptació i procediment executiu.
 • Responsabilitats empresarials.
 • Accidents de treball i mútues col·laboradores.
 • Assistència sanitària.
 • Pensions no contributives.
 • La dependència: valoracions i prestacions.
 • Incapacitat Temporal.
 • Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec.
 • Maternitat, paternitat i situacions de risc.
 • Incapacitat Permanent: prestacions I revisió.
 • Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat.
 • Jubilació parcial, anticipada o postergada.
 • Mort i supervivència.
 • Atur: prestació subsidis i rendes d’inserció.
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Règims especials integrats i sistemes especials.
 • Règims especials dels funcionaris públics.
 • Dinàmica de les prestacions.
 • Còmput recíproc de cotitzacions.
 • Protecció social comunitària i despl. temporals.
 • Criteris administratius de l’INSS/Avaluació

Consulta els continguts del Postgrau en Dret Laboral.

Nota: El programa definitiu pot ser lleugerament diferent, especialment si hi ha novetats legislatives.

La llengua vehicular del programa serà principalment el castellà, encara que es realitzaran aproximadament el 20% de les classes en català. Per això, es requereix un coneixement de català a nivell de comprensió. 

*La informació publicada pot estar subjecta a canvis.

Titulació acadèmica

Superar el mòdul de Dret Laboral permet obtenir el Diploma de postgrau en Dret Laboral. Superar el mòdul de Seguretat Social permet obtenir el Diploma de postgrau en Dret de la Seguretat Social. Tots dos són expedits per la Universitat Pompeu Fabra.

Superar tots dos programes de postgrau permet obtenir el títol de Màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.