Pestanyes primàries

Postgrau Online en Direcció Estratègica de l'Empresa Internacional

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Postgrau Online en Direcció Estratègica de l'Empresa Internacional consta de 12 mòduls del Màster universitari en Negocis Internacionals. International Business Programme. Online.

 

ENTORN INTERNACIONAL

 • Entorn econòmic, social i polític internacional Globalització i comerç internacional. Panorama dels mercats internacionals en l'actual situació econòmica, social i política en el món. Polítiques comercials i atracció d'inversions. Entorn financer. Intermediaris i institucions al mercat de capitals. Mercats financers.
 • Economia internacional Avantatges de l'especialització productiva. Cicle de vida del producte. Les forces competitives. Polítiques comercials i d'atracció d'inversions. Cooperació empresarial. Mida del sector exterior: balança de pagaments. Comerç inter i intra-industrial. Diferenciació horitzontal i vertical. Games de qualitat. Especialització i creixement.
 • Marc institucional dels processos regionals d'integració econòmica. Cooperació i integració econòmica. Institucions econòmiques internacionals: OMC. Processos d'integració regional al món. La Unió Europea. Fonts d'informació online. Acords de lliure comerç amb paísos i blocs comercials en el món.
 • Investigació de mercats Instruments per al coneixement dels mercats i sectors productius. Fonts d'informació per a la investigació de mercats. Estudi de casos relatius a paísos, sectors, productes i serveis.

 

ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA INTERNACIONAL

 • Estratègia internacional de l' empresa El procés d'internacionalització. Fonts de l'avantatge competitiva. Govern corporatiu i responsabilitat social de l'empresa. Anàlisi extern i escenaris. Estratègies genèriques i de creixement. Posada en marxa de l'estratègia.
 • Màrqueting internacional Del màrqueting domèstic a l'internacional. Valor per a l'empresa: producte o client? Check-list de la internacionalització del producte. Gestió de la marca. Cobranding. Distribució i creació de xarxes. Fixació de preus. Comunicació internacional. Elaboració del pla de màrqueting en la pràctica Vendes i màrqueting.
 • Cultura i organització de l' empresa internacional La importància de la cultura en els negocis. La cultura com font d'avantatge o desavantatge competitiu. Simular el xoc cultural. Explorant la cultura. Esferes culturals interactives. El procés de negociació internacional. La negociació en una economia global. Simulació de negocis internacionals en diferents entorns.
 • Finances internacionals Estats financers de l'empresa. Finances corporatives. Finançament de les exportacions i importacions. Mercats de deute, equity, divises, futurs, opcions, forwards. Riscos i cobertures. Gestió financera de l'empresa internacional. Estructura internacional de capitals i cost de capital. Inversió estrangera directa en el món. Inversió en cartera.
 • Direcció de recursos humans en l' empresa internacional L'organització de l'empresa internacional. Estructures organitzatives tradicionals: estructura funcional, matriu-filial i multidivisional. Sistemes de control. L'empresa "born global" versus l'empresa "internacionalitzada en etapes".
 • Business game. Simulació de decisions estratègiques El joc permet entendre la gestió de l'empresa, des d'una perspectiva holística, en les seves diferents àrees funcionals. Amb el joc s'aconsegueixen posar en pràctica la formulació d'estratègies en tres nivells: corporatiu, unitat estratègica de negocis i funcional, Una vegada aplicada l'estratègia més adequada, s'aprèn a avaluar-la.

 

TRANSVERSALITAT

 • Habilitats directives i tècniques de negociació Intel•ligència emocional en el treball. Estils de direcció. Lideratge. Interacció personal i comunicació. Motivació. Gestió del temps i del stress. Presentacions en públic. Organització d'un departament d'exportació i ajudes a la internacionalització de l'empresa. Cooperació entre fabricants i subcontractació internacional. Ajudes a la internacionalització de l'empresa. Creació de consorcis i grups d'exportació.
 • Oportunitats de negoci amb América Llatina Revisió de l'entorn geopolític, econòmic i social de Llatinoamèrica. Oportunitats de negoci a la regió. Multinacionals llatinoamericanes. Estratègies d'entrada als mercats de la regió. Comerç just. Estudi de casos.

Titulació acadèmica

Postgrau en Direcció Estratègica de l'Empresa Internacional expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.