Pestanyes primàries

Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Matèria 1: La inevitable oportunitat digital

Canvis provocats per la digitalització que afecten transversalment i condicionen el rol de les organitzacions i la seva relació amb la resta de la societat.

 • Moment actual.
 • Transformació digital: punt de partida.
 • L'avantatge digital.
 • Reptes i oportunitats per a les organitzacions.
 • Model de Transformació digital.

Matèria 2: Definició de l'estratègia digital

Entendre i tenir les capacitats per aplicar una estratègia digital que acompanyi a l'organització en el seu camí de transformació digital

 • La importància de l'estratègia.
 • Estratègia global vs. local.
 • Anàlisi intern: objectius, públics i abast.
 • Anàlisi extern: benchmark, localització i públics.
 • Definició del model estratègic: proposta de valor i model de relació.
 • Disseny del pla d'acció: destinataris, línies editorials, canals i emissors.
 • Model de gestió: seguiment i avaluació.
 • Factors clau d'èxit en la implantació de l'estratègia.

Matèria 3: Negoci digital

Oportunitats, estratègies i eines per redefinir el negoci a partir del nou ecosistema digital.

 • Redisseny de processos: millora experiència client, eficiència, vendes, etc.
 • Nous models de relació amb el consumidor: omnicanalitat, rapidesa, comunicació, etc.
 • Nova proposta de valor: de productes a serveis.
 • Nous models de negoci.

Matèria 4: Models organitzatius i visió digital

Un dels factors crítics a l'hora de treballar la transformació digital dins les organitzacions són les persones. Redefinir la cultura digital de l'organització implica repensar el model d'organització i desenvolupar digitalment als seus equips.

 • Canvis en el lideratge: lideratge digital.
 • Reputació digital.
 • Nous perfils digitals.
 • Competències digitals.
 • Nous models organitzatius.

Altres blocs:

Bloc 1. Màrqueting digital

Entendre les noves lògiques de màrqueting que s'apliquen a l'entorn digital.

 • De les 4 Ps a les 4 Fs.
 • Estratègies de màrqueting.
 • Models de captació a l'entorn digital.
 • KPIs.

Bloc 2. Innovació

Un dels eixos diferencials de les empreses del futur serà la seva capacitat de resposta a les necessitats i exigències del mercat. Incorporar noves metodologies que ens ajudin a millorar els nostres processos, a ser àgils en el time-to-market i estar atents a nous canvis que es produiran serà crític per la bona salut de l'organització.

 • La innovació al servei del negoci.
 • De la idea al mercat: funnel de la innovació.
 • Customer centricity.
 • Models d'innovació.
 • KPIs.

El programa també incorporarà sessions de:

 1. Tendències.
 2. Ecosistema digital (startups).
 3. Tecnologia
 4. Casos

Mòdul BSM Inside

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

Projecte final

Projecte individual de transformació, que comptarà amb el seguiment d'un mentor/a durant el curs.

S'intentarà que el projecte sigui real i es presenti davant actors amb capacitat per a executar-ho. El treball se cedirà amb llicències Creative Commons, i passarà a formar part del dossier professional del participant.

*La informació publicada pot estar subjecte a canvis.

 

.