Pestanyes primàries

Postgrau en Traducció Audiovisual

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL I

De caràcter teòric i obligatori. Comprèn aspectes de la cultura, l'escriptura, la semiòtica, la comunicació i els recursos expressius, pertinents als àmbits de la traducció literària, la literatura comparada i la traducció audiovisual, com a base necessària per abordar intel·lectualment el mòdul específic (II) tècnic i de pràctica professional.

Traducció, literatura i mitjans audiovisuals

 • La semiòtica de la traducció audiovisual. Patrick Zabalbeascoa
 • Els temes musicals en el doblatge per al cinema i la televisió. Lluís Comes
 • La traducció de l'òpera: traducció cantada i òpera sobretitulada. Marta Mateo
 • Bases inicials i rudiments de la traducció audiovisual. Xosé Castro
 • Claus per l'exercici professional de la traducció. Carlos Mayor
 • El procés editorial. Un treball en equip. La figura de l'editor extern. Ana Mata
 • Tècniques d'investigació per a traductors: documentació, terminologia, arxiu. Alicia Martorell
 • Traducció en equip. Col·lectiu Anuvela
 • Poesia, tècnica i traducció: el cas de W.H. Auden. Andreu Jaume
 • Cicle de conferències: sobre aquesta fi de segle. Damià Alou MÒDUL II

De caràcter pràctic, l'alumne triarà fins a completar 150 hores, els tallers entre l'oferta disponible.

(*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana encaridament (a la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller tenint en compte el seu caràcter coordinat, i en cas que es matriculi només d'un que sigui el primer (a).

Tallers de traducció i ajust per al doblatge

(*) Els tallers D1, D2, S1 i S2 estan repartits en dues parts (a) i (b), i es recomana amb vehemència (durant la tutoria per a la matrícula) que l'alumne es matriculi de les dues parts d'un mateix taller, atès que tenen un caràcter coordinat i, en cas que només es matriculi d'un, que sigui el primer (a).

 • Taller D.1.a (*): Introducció a la traducció per al doblatge. Oralitat, versemblança i interactivitat. R. Roig (20 hores)
 • Taller D.1.b (*): Tècniques i estratègies per produir guions escrits per al doblatge. R. Roig i D. Zacarías (20 hores)
 • Taller D.2.a (*): Ajust de diàlegs: sincronia entre text i imatge. Convencions audiovisuals. La traducció per ser interpretada. Relació entre traducció i direcció artística del doblatge. M. Ferrer (20 hores)
 • Taller D.2.b (*): L'estudi de doblatge i les veus de la traducció. M. Ferrer (20 hores)
 • Taller D.3: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual. P. Zabalbeascoa (15 hores)

Tallers de subtitulació

 • Taller S.1.a (*): Introducció a la subtitulació interlingüística. Reptes del subtitulat electrònic i incrustat. A. Martínez (20 hores)
 • Taller S.1.b (*): Pràctiques a l'entorn Subtitle Workshop. Localització, pautat i sincronia. Converses denses i ràpides. S. Sokoli (10 hores)
 • Taller S.2.a (*): Estils, tècniques i software de subtitulació. Elaboració pràctica de versions subtitulades i anàlisi de versions ja subtitulades. M. Peralta (20 hores)
 • Taller S.2.b (*): Pel·lícules de fantasia. Pràctiques de traducció amb formats, programes i tipus de subtítols. C. Varga (10 hores)

Tallers de localització de videojocs

 • Introducció a la indústria dels videojocs i la seva localització. Formats i pràctica de traducció. V. Alonso (15 hores)

Tallers d'accessibilitat

 • Taller de subtitulació per a l'accessibilitat. V. Arnáiz
 • Taller d'audiodescripció. V. Arnáiz

MÒDUL III

Aspectes jurídics i professionals (Mario Sepúlveda)

 • La Llei de propietat intel·lectual (LPI). El traductor com a autor.
 • El contracte de traducció. Modalitats.
 • La cessió a tercers.
 • Els drets de propietat intel·lectual a Internet.
 • L'obra audiovisual: naturalesa jurídica, autoria i drets morals i patrimonials.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Traducció Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.