Pestanyes primàries

Postgrau en Traducció Audiovisual

Metodologia

  • Mòdul 1: Seminaris amb presentació de temes d'interès comú, interactius entre el docent i el grup d'estudiants.
  • Mòdul 2: Tallers d'exercicis pràctics de traducció dins i fora de l'aula.
  • Mòdul 3: Presentació i explicació detallada de la informació jurídica que afecta la professió de la traducció literària, per a editorials, autònoma, i per a audiovisuals.

Entorn presencial i plataforma Moodle (Internet) per a entregues de materials i dinamització de fòrums temàtics.

 

Avaluació

L'avaluació es basarà sobretot en el control de l'assistència contínua, la participació activa i l'entrega de manera satisfactòria dels exercicis encomanats. Aquestes dues últimes seran tant presencials com per Moodle (Internet).

També s'avaluarà un treball final de postgrau tutoritzat que es tindrà en compte per al màster.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.