Pestanyes primàries

Postgrau en SEO i Social Media per a Comunicadors

Metodologia

Classe Magistral. Gran part de les hores de docència presencial seran classes magistrals impartides per professionals del sector.

Presentació d'informes sobre casos pràctics (seminaris). Un dels formats utilitzats serà la introducció a temes d'interès mitjançant casos pràctics publicats recentment en revistes o blocs del sector de la comunicació digital.

Realització de treballs individuals:

  • Els alumnes, de forma individual, han de crear un bloc a Wordpress o Blogspot i optimitzar-lo tècnicament (afegir plugins, dissenys, canvi d'imatges, etc). En una primera fase tots els alumnes han de crear continguts amb la mateixa paraula clau proposada; pocs dies després el mateix Google ordenarà tots els resultats on aparegui aquesta paraula, destacant aquells blocs millor optimitzats. Durant aquesta fase, l'alumne rebrà el suport del docent a través de tutories.
  • Els alumnes, de forma individual, han d'analitzar la visibilitat d'un nínxol de cerca, que pot ser l' identitat digital d'un grup d'empreses sectorials, els continguts i portals associats a un producte o marca, o l' identitat digital d'una persona o grup de persones

Tutorització i resolució individualitzada de qüestions i dubtes (presencialment o online).

Treball final en grup. Posicionament d'una campanya de comunicació d'identitat digital:

  • Grups de no menys de 3 alumnes, es repartiran la feina per crear una campanya de comunicació online. Cadascun del membres tindrà un rol, que anirà canviant periòdicament amb l'objectiu que tothom conegui les responsabilitats i atribucions dels nous perfils professionals de comunicadors online.
  • Els rols són: Social Media Manager, Social Media Optimizer, SEO, Community Manager i Editor. Alguns perfils es poden desdoblar en 2 o 3 segons les responsabilitats a diferents plataformes.
  • Com a treball de grup, l'equip ha de crear un nou bloc, optimitzar-lo i posicionar-lo al nínxol de cerca proposat, fent servir totes les plataformes explicades al curs (Facebook, Twitter, portals de notes de premsa, link-building, etc).
  • El professor exercirà el rol de tutor i supervisor del projecte, dissenyant a grans trets les característiques fonamentals del projecte.
  • La nota final del treball de grup serà decidida a final del curs, segons la posició relativa a Google del continguts creats pels equips.

Tutorització del treball final (presencialment o online). Hi haurà 8 sessions quinzenals de dues hores per a la tutorització dels projectes de grup a càrrec dels professors Carlos Gonzalo, Lluís Codina o Rafael Pedraza.

Presentacions de temes por part dels participants. Dins dels treballs de curs s'inclouen les presentacions dels projectes, tant individual com en grup, que hauran de realitzar els participants.

Treball de l'alumne al Campus Global (online), a partir de l'estudi de materials docents, pràctiques virtuals, fòrums, debats i exercicis d'autoavaluació.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.