Pestanyes primàries

Postgrau en Gestió del Negoci Global de la Música

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Música i societat:
  • Introducció al negoci de la música
  • La indústria de l'edició musical.
  • La indústria de la música gravada.
  • La indústria del directe.
  • La música com a bé de consum/bé cultural.
  • Les peculiaritats d'un bé intangible.
  • Identificació dels agents principals: funcions i interdependències.
  • Història de la música popular.
 2. Marc legal:
  • La llei de propietat intel·lectual, la generació i gestió de drets. Els contractes: editorial, fonogràfic, d'artista, d'actuació i representació.
  • Les llicències Creative Commons i el seu ús en la música.
  • Aspectes jurídics en l'entorn digital i usos a la música electrònica.
  • Drets d'imatge i de marca, personality rights, merchandising.
  • Aspectes jurídics, fiscals i laborals. Relacions laborals i de Seguretat Social.
  • Constitució d'una societat.
 3. La composició i el seu entorn:
  • L'autor: composició d'una obra musical i els seus drets.
  • La companyia editorial, el paper de l'editor.
  • L'SGAE (Societat d'autors i editors).
  • Música i publicitat, les sincronitzacions.
 4. La gravació i el seu entorn:
  • L'artista: proposta artística, fonts d'ingressos, autogestió i relació amb la indústria.
  • Entitats de gestió: AIE (Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants), AGEDI (Associació de Gestió de Drets Intel·lectuals).
  • Full rights: el model 360º.
  • Com es fa una gravació.
  • La promoció i els mitjans de comunicació: programació en ràdios tradicionals i en línia. Plataformes d'àudio (streaming) i de vídeo.
  • Vies de distribució digital.
  • Sound design, audio branding, produccions audiovisuals (videoclips).
 5. El directe i el seu entorn:
  • Principals actors del sector: la producció d'un concert, el promotor, l'agència de comunicació, el mànager, l'agència de booking, els festivals, les sales de concerts.
  • Comercialització i vies de finançament: ticketing i sponsoring.
 6. Nous models:
  • Aparició i consolidació de nous models de negoci, models disruptius.
  • Integració de la tecnologia amb la música, serveis tecnològics per a la indústria musical, emprenedoria tecnològica.
  • La revolució digital, nous hàbits de consum, explotació i difusió.
  • Música, Internet i dispositius mòbils.
 7. Gestió estratègica, comptabilitat i finances:
  • Tècniques de negociació i habilitats directives.
  • Vies de finançament i captació de recursos per a projectes musicals.
  • Micromecenatge.
  • Emprenedoria en les indústries creatives
  • La definició del model de negoci.
  • Anàlisi de balanços. El control de la gestió: costos i pressupostos.
  • Anàlisi de costos de projectes musicals.
 8. Màrqueting i comunicació:
  • El pla de màrqueting d'un producte/servei musical.
  • Màrqueting estratègic i performance marketing (analítiques en plataformes digitals).
  • Principals mercats internacionals i internacionalització de projectes musicals.
  • L'explotació de la marca, curadoria i consultoria.
  • Màrqueting digital musical.
 9. Seminaris:
  • Tècniques de negociació i habilitats directives. Aspectes jurídics dels negocis digitals i usos a la música electrònica.
 10. Projecte personal:
  • És la culminació d'un procés individual d'aprenentatge que es materialitza en un treball escrit. El format, l'estructura i el contingut són oberts en funció de la idea i la situació en què es trobi el projecte de cada participant.
 11. Activitats paral·leles:
  • Es programaran algunes activitats fora de les instal·lacions de la universitat amb l'objectiu d'adquirir coneixement crític en el seu espai natural. Per exemple, la producció d'un màster en estudi i la producció d'un concert en sala.
  • Durant el curs els participants faran treballs en equip en els tres àmbits següents: jurídic, comptabilitat i finances, i màrqueting.
 12. Mòdul BSM Inside:

  Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  • Evidence-based management : Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  • Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Gestió del Negoci Global de la Música, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

 

.