Òrgans de govern

La UPF Barcelona School of Management pertany a la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, una fundació privada sense ànim de lucre governada per un patronat, un consell rector i un consell d'estudis. El Patronat és presidit pel rector de la Universitat Pompeu Fabra i en formen part, a més de la UPF, un important conjunt d'empreses i institucions que designen directament les persones que les representen. El Consell Rector és l'òrgan de govern ordinari emanat del Patronat. El Consell d'Estudis està format per persones de la UPF i externs a la UPF de destacada experiència i qualificació en les diferents àrees del coneixement. La seva funció és assessorar i avaluar la programació acadèmica, per garantir la seva adequació a les necessitats d'empreses i societat, i impulsar un programa de qualitat i millora contínua.

Patronat

 • President

  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Rector, Prof. Jaume Casals i Pons
 • Vicepresidents

  • CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, President, Sr. Miquel Valls i Maseda
  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Prof. Mireia Trenchs i Parera
 • Secretari

  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, cap de l'assessoria jurídica, Sr. Enric Arranz i Serrano
 • Vocals

  • ABERTIS, conseller delegat, Sr. Salvador Alemany i Mas
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, responsable de recursos humans de Catalunya, Sr. José Luis Lajusticia
  • CAPGEMINI, director, Sr. Carlos Blasco i Pedro
  • CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, adjunta a direcció, Sra. Raquel García i Cano
  • CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, soci, Sr. Jorge Arqués i Picañol
  • DELOITTE, directora de recursos humans, Sra. Maite Poyos i Peralta
  • ERNST & YOUNG, sòcia audit services, Sra. Rosalía Soler Villa
  • FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, president, Sr. Enric Ticó i Buxados
  • FUNDACIÓN GAS NATURAL-FENOSA, director general, Sr. Martí Solà i Sugrañes
  • GARRIGUES, sòcia, Sra. Miriam Barrera i Ubieto
  • GRUP NOVARTIS ESPAÑA, directora de relacions institucionals, Sra. Concha Marzo i Carpio
  • IBM ESPAÑA, director regional de Catalunya, Aragó i Balears, Sr. Marc Estapé i Solernou
  • INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, president del Consell d'Innovació, Coneixement i Documentació, Sr. Pere Serra i Amengual
  • INSTITUT DE L'EMPRESA FAMILIAR, director general, Sr. Joan Corona i Ramon
  • KPMG, soci, Sr. Pedro Pablo Rodés i Roca (fins febrer 2016). Pendent de nomenament de nou representant.
  • PORT DE BARCELONA, subdirector general d'organització i recursos interns, Sr. Pedro Arellano i Gil
  • PRISA, directora de comunicació, Sra. Bárbara Manrique de Lara Jiménez
  • PWC, soci, Sr. Ramon Aznar i Pascua
  • QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, director del departament mèdic, Sr. Ramon Estiarte i Navarro
  • TELEFÓNICA, director territorial d'empreses i administracions publiques a Catalunya, Sr. Enrique Santiago i Muñoz
  • TELEVISIÓN ESPAÑOLA, director de l'àrea de cinema, Sr. Fernando Javier López i Puig
  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA:
   • Catedràtic de Filosofia del Dret, Prof. Josep Joan Moreso i Mateos
   • Director del departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Prof. David Comas Martínez
   • Director del departament de Comunicació, Prof. José Fernández i Cavia
   • Director del departament de Dret, Prof. Alejandro Saiz i Arnaiz
   • Director del Departament d'Economia i Empresa, Prof. José García Montalvo
   • Director del departament d'Humanitats, Prof. Emilio Suárez i de la Torre
   • Director del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Prof. Xavier Binefa i Valls
   • Director del departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Prof. Alexandre Alsina i Keith
   • Directora del departament de Ciències Polítiques i Socials, Prof. Clara Riba i Romeva
   • Gerent, Sr. Jaume Badía i Pujol
   • Presidenta del Consell Social, Sra. Núria Basi i Moré
   • Secretari general, Prof. Pelegrí Viader i Canals
   • Vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals, Prof. Josep Ferrer i Riba
   • Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, Prof. Mònica Figueras i Maz

Consell Rector

 • President

  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Rector, Prof. Jaume Casals i Pons
 • Vicepresidents

  • CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, President, Sr. Miquel Valls i Maseda
  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica, Prof. Mireia Trenchs i Parera
 • Secretari del Consell Rector

  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, cap de l'assessoria jurídica, Sr. Enric Arranz i Serrano
 • Vocals

  • CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, soci, Sr. Jorge Arqués i Picañol
  • FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, directora general, Sra. Carme Martinell i Gispert-Saúch
  • PWC, soci, Sr. Ramon Aznar Pascua
  • UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Gerent, Sr. Jaume Badia i Pujol

Consell d'Estudis

 • President

  • PROF. DANIEL SERRA i DE LA FIGUERA, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i degà de la UPF Barcelona School of Management
 • Secretària del Consell d'Estudis

  • SRA. CRISTINA TORRALBO i BALLESTEROS, programs manager, Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra
 • Vocals

  • SR. JORGE ARQUÉS i PICAÑOL, soci, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
  • PROF. JOSEP-ELADI BAÑOS i DÍEZ, catedràtic del departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra
  • PROF. JOAN BENACH ROVIRA, professor titular d'Universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • PROF. ELISENDA BERNAL GALLÉN, professora associada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra
  • SR. CARLES CASTELLS i OLIVERES, coordinador general, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
  • PROF. JOSE FERNANDEZ CAVIA, director del Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra
  • PROF. WALTER GARCÍA FONTES, professor associat del Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra
  • SR. JOSEP GARRIGA i PAITUVÍ, consultor d'empreses i representant de Telefónica al Patronat de la Fundació d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (1997-2004)
  • SR. DOMINGO JAUMEANDREU ROS, fundador i CEO, Jaumandreu.net
  • PROF. ENRIC PEIG OLIVÉ, professor associat del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, Universitat Pompeu Fabra
  • SR. JOSEP REIXACH i TURON, consultor d'empreses i representant del BBVA al Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (1999-2009)
  • SR. PEDRO PABLO RODES ROCA, advocat
  • PROF. HELÈNE RUFAT PERELLÓ, professora titular d'Universitat del Departament d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra
  • SR. MIQUEL TEIXIDOR i CASTEY, fundador i CEO, Genaker
  • PROF. JOSEP M. VILAJOSANA i RUBIO, catedràtic del departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra